Στήριξη Driver OS-STORE

Yuan MC770 MC770A TV Tuner Mini PCIe κάρτα Windows Οδηγοί dowload

Μάρτιος 18, 2014 διαχειριστής 0

Συνιστάται για τους τελικούς πελάτες. Περιλαμβάνει επιλογές λήψης για τον οδηγό μόνο και οδηγό με AverMedia saftware.   Μοντέλο συσκευής: Yuan MC770 Version: δημόσια Σκοπός: Thisi λογισμικού συνιστάται για τους τελικούς πελάτες, including home […]

Στήριξη Driver OS-STORE

Yuan MC570 MC570QA TV Tuner Mini PCIe κάρτα Windows Οδηγοί dowload

Μάρτιος 18, 2014 διαχειριστής 0

Συνιστάται για τους τελικούς πελάτες. Περιλαμβάνει επιλογές λήψης για τον οδηγό μόνο και οδηγό με AverMedia saftware.   Μοντέλο συσκευής: Yuan MC570 Version: δημόσια Σκοπός: Thisi λογισμικού συνιστάται για τους τελικούς πελάτες, συμπεριλαμβανομένου […]

υποστήριξη του οδηγού OS-STORE

Yuan MC378(Η) TV Tuner Mini PCIe κάρτα Windows Οδηγοί dowload

Μάρτιος 18, 2014 διαχειριστής 0

Συνιστάται για τους τελικούς πελάτες. Περιλαμβάνει επιλογές λήψης για τον οδηγό μόνο και οδηγό με AverMedia saftware.   Μοντέλο συσκευής: Yuan MC378 Version: δημόσια Σκοπός: Thisi λογισμικού συνιστάται για τους τελικούς πελάτες, συμπεριλαμβανομένου […]

υποστήριξη του οδηγού OS-STORE

Yuan MC872-1D TV Tuner Mini PCIe κάρτα Windows Οδηγοί dowload

Μάρτιος 18, 2014 διαχειριστής 0

Συνιστάται για τους τελικούς πελάτες. Περιλαμβάνει επιλογές λήψης για τον οδηγό μόνο και οδηγό με AverMedia saftware.   Μοντέλο συσκευής: Yuan MC872-1D Version: δημόσια Σκοπός: Thisi λογισμικού συνιστάται για τους τελικούς πελάτες, συμπεριλαμβανομένου […]

Στήριξη Driver OS-STORE

LiteOn TVT-1260 TVT1260 TV Tuner Mini PCIe κάρτα Windows Οδηγοί dowload

Μάρτιος 18, 2014 διαχειριστής 0

Συνιστάται για τους τελικούς πελάτες. Περιλαμβάνει επιλογές λήψης για τον οδηγό μόνο και οδηγό με AverMedia saftware.   Μοντέλο συσκευής: Lite-On TVT-1260 Version: δημόσια Σκοπός: Thisi λογισμικού συνιστάται για τους τελικούς πελάτες, συμπεριλαμβανομένου […]

υποστήριξη του οδηγού OS-STORE

LiteOn TVT-1060 TVT1060 TV Tuner Mini PCIe κάρτα Windows Οδηγοί dowload

Μάρτιος 18, 2014 διαχειριστής 0

Συνιστάται για τους τελικούς πελάτες. Περιλαμβάνει επιλογές λήψης για τον οδηγό μόνο και οδηγό με AverMedia saftware.   Μοντέλο συσκευής: Lite-On TVT-1060 Version: δημόσια Σκοπός: Thisi λογισμικού συνιστάται για τους τελικούς πελάτες, συμπεριλαμβανομένου […]