OS-STORE پشتیبانی درایور

BROADCOM BCM970010 BCM970012 BCM970015 HD بالا رسیور کوتاه PCIe کارت درایور ویندوز DOWLOAD

اوت 8, 2014 راننده 0

BCM970010 / BCM970012 / BCM970015 DOWLOAD راننده توصیه شده برای مشتریان نهایی. شامل گزینه های دانلود برای راننده فقط و راننده با saftware AVERMEDIA.   مدل دستگاه: سری کارت BROADCOM HD نرم افزار تلویزیون ... ادامه مطلب | به اشتراک گذاشتن آن در حال حاضر!

OS-STORE پشتیبانی درایور

یوان MC770 MC770A تیونر تلویزیون کوتاه PCIe کارت درایور ویندوز DOWLOAD

مارس 18, 2014 مدیر سایت 0

توصیه می شود برای پایان مشتریان. شامل گزینه های دانلود برای راننده فقط و راننده با saftware AVERMEDIA.   مدل دستگاه: یوان MC770 نسخه: عمومی هدف: Thisi نرم افزار برای مشتریان نهایی توصیه می شود,... ادامه مطلب | به اشتراک گذاشتن آن در حال حاضر!

OS-STORE پشتیبانی درایور

یوان MC570 MC570QA تیونر تلویزیون کوتاه PCIe کارت درایور ویندوز DOWLOAD

مارس 18, 2014 مدیر سایت 0

توصیه می شود برای پایان مشتریان. شامل گزینه های دانلود برای راننده فقط و راننده با saftware AVERMEDIA.   مدل دستگاه: یوان MC570 نسخه: عمومی هدف: Thisi نرم افزار برای مشتریان نهایی توصیه می شود,... ادامه مطلب | به اشتراک گذاشتن آن در حال حاضر!

OS-STORE پشتیبانی راننده

یوان MC378(H) تیونر تلویزیون کوتاه PCIe کارت درایور ویندوز DOWLOAD

مارس 18, 2014 مدیر سایت 0

توصیه می شود برای پایان مشتریان. شامل گزینه های دانلود برای راننده فقط و راننده با saftware AVERMEDIA.   مدل دستگاه: یوان MC378 نسخه: عمومی هدف: Thisi نرم افزار برای مشتریان نهایی توصیه می شود,... ادامه مطلب | به اشتراک گذاشتن آن در حال حاضر!

OS-STORE پشتیبانی راننده

یوان MC872-1D تیونر تلویزیون کوتاه PCIe کارت درایور ویندوز DOWLOAD

مارس 18, 2014 مدیر سایت 0

توصیه می شود برای پایان مشتریان. شامل گزینه های دانلود برای راننده فقط و راننده با saftware AVERMEDIA.   مدل دستگاه: یوان MC872-1D نسخه: عمومی هدف: Thisi نرم افزار برای مشتریان نهایی توصیه می شود,... ادامه مطلب | به اشتراک گذاشتن آن در حال حاضر!

OS-STORE پشتیبانی درایور

LITEON TVT1260 TVT1260 تیونر تلویزیون کوتاه PCIe کارت درایور ویندوز DOWLOAD

مارس 18, 2014 مدیر سایت 0

توصیه می شود برای پایان مشتریان. شامل گزینه های دانلود برای راننده فقط و راننده با saftware AVERMEDIA.   مدل دستگاه: LITE-ON TVT-1260 نسخه: عمومی هدف: Thisi نرم افزار برای توصیه می شود ... ادامه مطلب | به اشتراک گذاشتن آن در حال حاضر!

OS-STORE پشتیبانی راننده

LITEON TVT1060 TVT1060 تیونر تلویزیون کوتاه PCIe کارت درایور ویندوز DOWLOAD

مارس 18, 2014 مدیر سایت 0

توصیه می شود برای پایان مشتریان. شامل گزینه های دانلود برای راننده فقط و راننده با saftware AVERMEDIA.   مدل دستگاه: LITE-ON TVT-1060 نسخه: عمومی هدف: Thisi نرم افزار برای توصیه می شود ... ادامه مطلب | به اشتراک گذاشتن آن در حال حاضر!