વિશ્વ કોડક C195 રેકોર્ડ સાફ

સાથે શેર કરો:


કોડક કેમેરા, as a memory of an era, once let us recorded a lot of precious image, also recorded the memorable moments for us. Although it is now gradually decline, we have to admit that the color expressive force of kodak camera is great. Both pictures and video recorded by Kodak camera is distinct, so you can keep those wonderful memories.

kodak C195 is a good model of the kodak camera, the maximum pixels of it is 14.5 મિલિયન, It can proceed 5 x optical zoom, and the maximum resolution of it is 4440 એક્સ 3274. તેથી, with the Kodak C195, you can photograph the view in the distance clearly, and won’t worried that the picture you photoed was fuzzied. બીજું શું છે, the Kodak c195 is small and beautiful, and there are several different colors for you to choose, it is your home travel necessary good camera. હવે, the kodak C195 in ઓએસ મોટા get price updated, acting on your dream.

સાથે શેર કરો:


પ્રથમ ટિપ્પણી હોઈ

પ્રતિશાદ આપો

ની સાથે જોડાઓ:આ સાઇટ Akismet સ્પામ ઘટાડવા વાપરે. જાણો કેવી રીતે તમારા ટિપ્પણી ડેટા પ્રોસેસ થાય છે.