ડ્રાઇવ ઇન્સ્ટોલ કરો

કેવી રીતે ઓપ્ટિકલ ડ્રાઇવ ઉકેલવા માટે ઇન્સ્ટોલ કરો અથવા Windows પર મળ્યાં નથી

ડિસેમ્બર 26, 2018 ઈકોમર્સ 0

જો તમે CD સ્થાપિત નીચે મુશ્કેલીનિવારણ સૂચનો વાપરો, DVD અથવા બ્લુ-રે ડ્રાઇવ અથવા કોઈપણ ડિસ્ક વાંચવા માટે સમર્થ કોઈપણ ડિસ્ક ઓળખી કરવા માટે અસમર્થ નથી.   સૂચનાઓ તમને કેટલાક સમસ્યા ઉકેલવા મદદ કરશે ... વધુ વાંચો | હવે તેને શેર!

કેવી રીતે ઓપ્ટિકલ ડ્રાઇવ ODD સુરક્ષિતપણે બહાર કાઢવા

ડિસેમ્બર 26, 2018 ઈકોમર્સ 0

જો તમે CD અથવા DVD તમારા કમ્પ્યુટરના ઓપ્ટિકલ ડ્રાઈવ અટકી શું કરવું અને તે બહાર કાઢો નહીં? તમે અટવાઇ ડીવીડી કે સીડીનો નિવારણ માટે અનેક પગલાં લઇ શકે છે કોમ્પ્યુટર્સ તેઓ શું છે, જટિલ. અર્થ, એક અટવાઇ ... વધુ વાંચો | હવે તેને શેર!

કેવી રીતે સળગાવો એક સીડી ડીવીડી બ્લૂ-રે

કમ્પ્યુટર બ્લુ-રે બીડી ડીવીડી સીડી ડિસ્ક બર્ન કેવી રીતે

ડિસેમ્બર 4, 2018 ઈકોમર્સ 0

ઓપ્ટિકલ ડ્રાઈવ ઓછી સંબંધિત બની રહી છે જ્યારે તે તેમના ઉપયોગ માટે આવે છે પરંતુ ઘણા લોકો હજુ પણ ભૌતિક મીડિયા સોફ્ટવેર લોડ કરવા માટે ક્ષમતા હોય છે કરવા માંગો છો શકે છે, તેમના કમ્પ્યુટર પર ઉચ્ચ વ્યાખ્યા બ્લૂ-રે ફિલ્મ રમવા, સાંભળવા ... વધુ વાંચો | હવે તેને શેર!