Da alama ba za mu iya samun abin da kuke nema. Zai yiwu neman iya taimaka.