Intel Server Processors-Legacy Intel® Xeon® Processor

Share me:


inoa mea kūʻaikūlanaLaunch Lā# o ka Korata:Recommended Customer Price
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 1M ahu hoʻokoe, 667 MHz FSBEnd of Interactive Support1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.50 GHz, 1M ahu hoʻokoe, 667 MHz FSBEnd of Life1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 1M ahu hoʻokoe, 800 MHz FSBEnd of Life1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 2M ahu hoʻokoe, 800 MHz FSBEnd of Interactive Support1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 2.80D GHz, 1M ahu hoʻokoe, 800 MHz FSBEnd of Life1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 2.80E GHz, 2M ahu hoʻokoe, 800 MHz FSBa hemo aku1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 1M ahu hoʻokoe, 800 MHz FSBEnd of Interactive Support1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 2M ahu hoʻokoe, 800 MHz FSBa hemo aku1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00D GHz, 1M ahu hoʻokoe, 800 MHz FSBEnd of Life1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00E GHz, 2M ahu hoʻokoe, 800 MHz FSBEnd of Life1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.20 GHz, 1M ahu hoʻokoe, 800 MHz FSBEnd of LifeQ2’041N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.20 GHz, 2M ahu hoʻokoe, 800 MHz FSBEnd of Interactive Support1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.20E GHz, 2M ahu hoʻokoe, 800 MHz FSBa hemo aku1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.40 GHz, 1M ahu hoʻokoe, 800 MHz FSBEnd of Life1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.40 GHz, 2M ahu hoʻokoe, 800 MHz FSBEnd of Interactive Support1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.40E GHz, 2M ahu hoʻokoe, 800 MHz FSBa hemo aku1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.60 GHz, 1M ahu hoʻokoe, 800 MHz FSBEnd of Life1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.60 GHz, 2M ahu hoʻokoe, 800 MHz FSBa hemo aku1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.60E GHz, 2M ahu hoʻokoe, 800 MHz FSBa hemo aku1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.80 GHz, 2M ahu hoʻokoe, 800 MHz FSBa hemo aku1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.80E GHz, 2M ahu hoʻokoe, 800 MHz FSBa hemo aku1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor LV 2.80 GHz, 1M ahu hoʻokoe, 800 MHz FSBEnd of LifeQ2’041N/A
Intel® Pentium® II Xeon® Processor 400 MHz, 1M ahu hoʻokoe, 100 MHz FSBEnd of Interactive Support1N/A
Intel® Pentium® II Xeon® Processor 400 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSBEnd of Interactive Support1N/A
Intel® Pentium® II Xeon® Processor 450 MHz, 1M ahu hoʻokoe, 100 MHz FSBEnd of Interactive Support1N/A
Intel® Pentium® II Xeon® Processor 450 MHz, 2M ahu hoʻokoe, 100 MHz FSBEnd of Interactive Support1N/A
Intel® Pentium® II Xeon® Processor 450 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSBEnd of Interactive Support1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 500 MHz, 1M ahu hoʻokoe, 100 MHz FSBEnd of Interactive Support1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 500 MHz, 2M ahu hoʻokoe, 100 MHz FSBEnd of Interactive Support1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 500 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSBEnd of Interactive Support1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 550 MHz, 1M ahu hoʻokoe, 100 MHz FSBEnd of Interactive Support1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 550 MHz, 2M ahu hoʻokoe, 100 MHz FSBEnd of Interactive Support1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 550 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSBEnd of Interactive Support1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 700 MHz, 1M ahu hoʻokoe, 100 MHz FSBEnd of Interactive Support1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 700 MHz, 2M ahu hoʻokoe, 100 MHz FSBEnd of Interactive Support1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 900 MHz, 2M ahu hoʻokoe, 100 MHz FSBEnd of Interactive Support1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 600 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSBEnd of Interactive Support1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 1.00 GHz, 256K Cache, 133 MHz FSBEnd of Interactive Support1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 600 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSBEnd of Interactive Support1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 667 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSBEnd of Interactive Support1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 733 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSBEnd of Interactive Support1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 800 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSBEnd of Interactive Support1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 866 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSBEnd of Interactive Support1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 933 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSBEnd of Interactive Support1N/A
Intel® Xeon® Processor 1.40 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSBEnd of Interactive Support1N/A
Intel® Xeon® Processor 1.40 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSBEnd of Interactive Support1N/A
Intel® Xeon® Processor 1.50 GHz, 1M ahu hoʻokoe, 400 MHz FSBEnd of Interactive Support1TRAY: $1100.00
Intel® Xeon® Processor 1.50 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSBEnd of Interactive Support1N/A
Intel® Xeon® Processor 1.50 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSBEnd of Interactive Support1N/A
Intel® Xeon® Processor 1.60 GHz, 1M ahu hoʻokoe, 400 MHz FSBEnd of Interactive Support1N/A
Intel® Xeon® Processor 1.70 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSBEnd of Interactive Support1N/A
Intel® Xeon® Processor 1.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSBa hemo aku1N/A
Intel® Xeon® Processor 1.90 GHz, 1M ahu hoʻokoe, 400 MHz FSBEnd of Interactive Support1TRAY: $1850.00
Intel® Xeon® Processor 2.00 GHz, 1M ahu hoʻokoe, 400 MHz FSBEnd of Interactive Support1TRAY: $856.00
Intel® Xeon® Processor 2.00 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSBEnd of Interactive Support1N/A
Intel® Xeon® Processor 2.00 GHz, 2M ahu hoʻokoe, 400 MHz FSBEnd of Interactive Support1TRAY: $3587.00
Intel® Xeon® Processor 2.00 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSBa hemo aku1N/A
Intel® Xeon® Processor 2.20 GHz, 2M ahu hoʻokoe, 400 MHz FSBEnd of Interactive Support1TRAY: $1177.00
Intel® Xeon® Processor 2.20 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSBEnd of Interactive Support1N/A
Intel® Xeon® Processor 2.40 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSBEnd of Interactive Support1N/A
Intel® Xeon® Processor 2.50 GHz, 1M ahu hoʻokoe, 400 MHz FSBEnd of Interactive Support1TRAY: $1980.00
Intel® Xeon® Processor 2.60 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSBEnd of Interactive Support1N/A
Intel® Xeon® Processor 2.70 GHz, 2M ahu hoʻokoe, 400 MHz FSBEnd of Interactive Support1TRAY: $1980.00
Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 2M ahu hoʻokoe, 400 MHz FSBEnd of Interactive Support1TRAY: $3692.00
Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSBEnd of Interactive Support1N/A
Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 4M ahu hoʻokoe, 400 MHz FSBEnd of Interactive Support1TRAY: $3692.00
Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSBEnd of Interactive Support1N/A
Intel® Xeon® Processor LV 1.60 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSBEnd of LifeQ3’021N/A
Intel® Xeon® Processor LV 2.40 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSBEnd of LifeQ3’031N/A
Intel® Xeon® Processor 2.00 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSBEnd of LifeQ1’021N/A
Intel® Xeon® Processor 2.40 GHz, 1M ahu hoʻokoe, 533 MHz FSBEnd of Interactive Support1N/A
Intel® Xeon® Processor 2.40 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSBEnd of Interactive SupportQ4’021N/A
Intel® Xeon® Processor 2.66 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSBEnd of Interactive Support1N/A
Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 1M ahu hoʻokoe, 533 MHz FSBEnd of Interactive Support1TRAY: $307.00
Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSBEnd of Interactive SupportQ4’031N/A
Intel® Xeon® Processor 3.06 GHz, 1M ahu hoʻokoe, 533 MHz FSBEnd of Interactive Support1N/A
Intel® Xeon® Processor 3.06 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSBEnd of Life1N/A
Intel® Xeon® Processor 3.20 GHz, 1M ahu hoʻokoe, 533 MHz FSBEnd of Interactive Support1N/A
Intel® Xeon® Processor 3.20 GHz, 2M ahu hoʻokoe, 533 MHz FSBEnd of Interactive Support1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 2.83 GHz, 4M ahu hoʻokoe, 667 MHz FSBa hemo aku1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 8M ahu hoʻokoe, 667 MHz FSBEnd of Interactive Support1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.16 GHz, 1M ahu hoʻokoe, 667 MHz FSBa hemo aku1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.33 GHz, 8M ahu hoʻokoe, 667 MHz FSBEnd of Interactive Support1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.66 GHz, 1M ahu hoʻokoe, 667 MHz FSBEnd of Life1N/A
Intel® Xeon® Processor LV 1.66 GHz, 2M ahu hoʻokoe, 667 MHz FSBa hemo akuQ1’062TRAY: $226.00 – $347.00
Intel® Xeon® Processor LV 2.00 GHz, 2M ahu hoʻokoe, 667 MHz FSBa hemo akuQ1’062TRAY: $382.00
Intel® Xeon® Processor LV 2.16 GHz, 2M ahu hoʻokoe, 667 MHz FSBa hemo akuQ3’062N/A
Intel® Xeon® Processor ULV 1.66 GHz, 2M ahu hoʻokoe, 667 MHz FSBa hemo akuQ1’062N/A
Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 4M ahu hoʻokoe, 800 MHz FSBEnd of Life2N/A

A kaua-Free Choice

Intel® nā unu lawelawe nō ma ka naau o na mea he nui mea pōhaku ~ e kaukaʻi huahana. Mākou manaʻo mākou ke hana i kekahi koena unuhi, pu me ko makou hoalawehana, ma ka hana e hoʻopau kue nā minelala hao i puu dala wale mai mākou lako hou chain.Where ke au loaʻa i ka loa piha beauty Intelʻano a me ka kükohu -os-hale kūʻai.

 

Ma ka OS-hale kūʻai.

Share me:


E ka mea mua, e kākau manaʻo

Waiho i ka Reply

hoʻohui me:Kēia paena hoʻohana Akismet e ho'ēmi i leka. E aʻo pehea kou pākuʻiʻikepili ua hoʻokō '.