מעבד אינטל שרת המעבדים-Legacy Intel® Xeon®

שתף עם:


שם מוצרסטָטוּסתאריך השקה# של ליבותמחיר לקוחות מומלץ
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 1M Cache, 667 MHz FSBהפסקת תמיכה אינטראקטיבית1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.50 GHz, 1M Cache, 667 MHz FSBסוף החיים1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSBסוף החיים1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 2M Cache, 800 MHz FSBהפסקת תמיכה אינטראקטיבית1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 2.80D GHz, 1M Cache, 800 MHz FSBסוף החיים1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 2.80E GHz, 2M Cache, 800 MHz FSBהושק1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSBהפסקת תמיכה אינטראקטיבית1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 2M Cache, 800 MHz FSBהושק1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00D GHz, 1M Cache, 800 MHz FSBסוף החיים1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00E GHz, 2M Cache, 800 MHz FSBסוף החיים1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.20 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSBסוף החייםQ2’041N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.20 GHz, 2M Cache, 800 MHz FSBהפסקת תמיכה אינטראקטיבית1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.20E GHz, 2M Cache, 800 MHz FSBהושק1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.40 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSBסוף החיים1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.40 GHz, 2M Cache, 800 MHz FSBהפסקת תמיכה אינטראקטיבית1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.40E GHz, 2M Cache, 800 MHz FSBהושק1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.60 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSBסוף החיים1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.60 GHz, 2M Cache, 800 MHz FSBהושק1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.60E GHz, 2M Cache, 800 MHz FSBהושק1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.80 GHz, 2M Cache, 800 MHz FSBהושק1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.80E GHz, 2M Cache, 800 MHz FSBהושק1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor LV 2.80 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSBסוף החייםQ2’041N/A
Intel® Pentium® II Xeon® Processor 400 MHz, 1M Cache, 100 MHz FSBהפסקת תמיכה אינטראקטיבית1N/A
Intel® Pentium® II Xeon® Processor 400 MHz, 512K מטמון, 100 MHz FSBהפסקת תמיכה אינטראקטיבית1N/A
Intel® Pentium® II Xeon® Processor 450 MHz, 1M Cache, 100 MHz FSBהפסקת תמיכה אינטראקטיבית1N/A
Intel® Pentium® II Xeon® Processor 450 MHz, 2M Cache, 100 MHz FSBהפסקת תמיכה אינטראקטיבית1N/A
Intel® Pentium® II Xeon® Processor 450 MHz, 512K מטמון, 100 MHz FSBהפסקת תמיכה אינטראקטיבית1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 500 MHz, 1M Cache, 100 MHz FSBהפסקת תמיכה אינטראקטיבית1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 500 MHz, 2M Cache, 100 MHz FSBהפסקת תמיכה אינטראקטיבית1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 500 MHz, 512K מטמון, 100 MHz FSBהפסקת תמיכה אינטראקטיבית1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 550 MHz, 1M Cache, 100 MHz FSBהפסקת תמיכה אינטראקטיבית1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 550 MHz, 2M Cache, 100 MHz FSBהפסקת תמיכה אינטראקטיבית1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 550 MHz, 512K מטמון, 100 MHz FSBהפסקת תמיכה אינטראקטיבית1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 700 MHz, 1M Cache, 100 MHz FSBהפסקת תמיכה אינטראקטיבית1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 700 MHz, 2M Cache, 100 MHz FSBהפסקת תמיכה אינטראקטיבית1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 900 MHz, 2M Cache, 100 MHz FSBהפסקת תמיכה אינטראקטיבית1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 600 MHz, 256K מטמון, 100 MHz FSBהפסקת תמיכה אינטראקטיבית1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 1.00 GHz, 256K מטמון, 133 MHz FSBהפסקת תמיכה אינטראקטיבית1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 600 MHz, 256K מטמון, 133 MHz FSBהפסקת תמיכה אינטראקטיבית1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 667 MHz, 256K מטמון, 133 MHz FSBהפסקת תמיכה אינטראקטיבית1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 733 MHz, 256K מטמון, 133 MHz FSBהפסקת תמיכה אינטראקטיבית1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 800 MHz, 256K מטמון, 133 MHz FSBהפסקת תמיכה אינטראקטיבית1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 866 MHz, 256K מטמון, 133 MHz FSBהפסקת תמיכה אינטראקטיבית1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 933 MHz, 256K מטמון, 133 MHz FSBהפסקת תמיכה אינטראקטיבית1N/A
מעבד Intel® Xeon® 1.40 GHz, 256K מטמון, 400 MHz FSBהפסקת תמיכה אינטראקטיבית1N/A
מעבד Intel® Xeon® 1.40 GHz, 512K מטמון, 400 MHz FSBהפסקת תמיכה אינטראקטיבית1N/A
מעבד Intel® Xeon® 1.50 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSBהפסקת תמיכה אינטראקטיבית1מַגָשׁ: $1100.00
מעבד Intel® Xeon® 1.50 GHz, 256K מטמון, 400 MHz FSBהפסקת תמיכה אינטראקטיבית1N/A
מעבד Intel® Xeon® 1.50 GHz, 512K מטמון, 400 MHz FSBהפסקת תמיכה אינטראקטיבית1N/A
מעבד Intel® Xeon® 1.60 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSBהפסקת תמיכה אינטראקטיבית1N/A
מעבד Intel® Xeon® 1.70 GHz, 256K מטמון, 400 MHz FSBהפסקת תמיכה אינטראקטיבית1N/A
מעבד Intel® Xeon® 1.80 GHz, 512K מטמון, 400 MHz FSBהושק1N/A
מעבד Intel® Xeon® 1.90 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSBהפסקת תמיכה אינטראקטיבית1מַגָשׁ: $1850.00
מעבד Intel® Xeon® 2.00 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSBהפסקת תמיכה אינטראקטיבית1מַגָשׁ: $856.00
מעבד Intel® Xeon® 2.00 GHz, 256K מטמון, 400 MHz FSBהפסקת תמיכה אינטראקטיבית1N/A
מעבד Intel® Xeon® 2.00 GHz, 2M Cache, 400 MHz FSBהפסקת תמיכה אינטראקטיבית1מַגָשׁ: $3587.00
מעבד Intel® Xeon® 2.00 GHz, 512K מטמון, 400 MHz FSBהושק1N/A
מעבד Intel® Xeon® 2.20 GHz, 2M Cache, 400 MHz FSBהפסקת תמיכה אינטראקטיבית1מַגָשׁ: $1177.00
מעבד Intel® Xeon® 2.20 GHz, 512K מטמון, 400 MHz FSBהפסקת תמיכה אינטראקטיבית1N/A
מעבד Intel® Xeon® 2.40 GHz, 512K מטמון, 400 MHz FSBהפסקת תמיכה אינטראקטיבית1N/A
מעבד Intel® Xeon® 2.50 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSBהפסקת תמיכה אינטראקטיבית1מַגָשׁ: $1980.00
מעבד Intel® Xeon® 2.60 GHz, 512K מטמון, 400 MHz FSBהפסקת תמיכה אינטראקטיבית1N/A
מעבד Intel® Xeon® 2.70 GHz, 2M Cache, 400 MHz FSBהפסקת תמיכה אינטראקטיבית1מַגָשׁ: $1980.00
מעבד Intel® Xeon® 2.80 GHz, 2M Cache, 400 MHz FSBהפסקת תמיכה אינטראקטיבית1מַגָשׁ: $3692.00
מעבד Intel® Xeon® 2.80 GHz, 512K מטמון, 400 MHz FSBהפסקת תמיכה אינטראקטיבית1N/A
מעבד Intel® Xeon® 3.00 GHz, 4M Cache, 400 MHz FSBהפסקת תמיכה אינטראקטיבית1מַגָשׁ: $3692.00
מעבד Intel® Xeon® 3.00 GHz, 512K מטמון, 400 MHz FSBהפסקת תמיכה אינטראקטיבית1N/A
LV מעבד Intel® Xeon® 1.60 GHz, 512K מטמון, 400 MHz FSBסוף החייםQ3’021N/A
LV מעבד Intel® Xeon® 2.40 GHz, 512K מטמון, 400 MHz FSBסוף החייםQ3’031N/A
מעבד Intel® Xeon® 2.00 GHz, 512K מטמון, 533 MHz FSBסוף החייםQ1’021N/A
מעבד Intel® Xeon® 2.40 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSBהפסקת תמיכה אינטראקטיבית1N/A
מעבד Intel® Xeon® 2.40 GHz, 512K מטמון, 533 MHz FSBהפסקת תמיכה אינטראקטיביתQ4’021N/A
מעבד Intel® Xeon® 2.66 GHz, 512K מטמון, 533 MHz FSBהפסקת תמיכה אינטראקטיבית1N/A
מעבד Intel® Xeon® 2.80 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSBהפסקת תמיכה אינטראקטיבית1מַגָשׁ: $307.00
מעבד Intel® Xeon® 2.80 GHz, 512K מטמון, 533 MHz FSBהפסקת תמיכה אינטראקטיביתQ4’031N/A
מעבד Intel® Xeon® 3.06 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSBהפסקת תמיכה אינטראקטיבית1N/A
מעבד Intel® Xeon® 3.06 GHz, 512K מטמון, 533 MHz FSBסוף החיים1N/A
מעבד Intel® Xeon® 3.20 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSBהפסקת תמיכה אינטראקטיבית1N/A
מעבד Intel® Xeon® 3.20 GHz, 2M Cache, 533 MHz FSBהפסקת תמיכה אינטראקטיבית1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 2.83 GHz, 4M Cache, 667 MHz FSBהושק1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 8M Cache, 667 MHz FSBהפסקת תמיכה אינטראקטיבית1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.16 GHz, 1M Cache, 667 MHz FSBהושק1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.33 GHz, 8M Cache, 667 MHz FSBהפסקת תמיכה אינטראקטיבית1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.66 GHz, 1M Cache, 667 MHz FSBסוף החיים1N/A
LV מעבד Intel® Xeon® 1.66 GHz, 2M Cache, 667 MHz FSBהושקQ1’062מַגָשׁ: $226.00 – $347.00
LV מעבד Intel® Xeon® 2.00 GHz, 2M Cache, 667 MHz FSBהושקQ1’062מַגָשׁ: $382.00
LV מעבד Intel® Xeon® 2.16 GHz, 2M Cache, 667 MHz FSBהושקQ3’062N/A
Intel® Xeon® Processor ULV 1.66 GHz, 2M Cache, 667 MHz FSBהושקQ1’062N/A
מעבד Intel® Xeon® 2.80 GHz, 4M Cache, 800 MHz FSBסוף החיים2N/A

בחירת סכסוך ללא

מעבדי Intel® הם בלב של מינרלים רבים ~ מוצרים תלויים. אנחנו מאמינים שאנחנו יכולים לעשות את ההבדל, יחד עם השותפים שלנו, ע"י עבודה לחסל מינרלי סכסוך לממן אלימות מהאספקה ​​שלנו chain.Where אני יכול למצוא את סוג אינטל מתכון המלא ביותר -os בחנות המודל.

 

על ידי OS-STORE.

שתף עם:


היה הראשון להגיב

השאר תגובה

להתחבר עם:אתר זה משתמש Akismet להפחית זבל. למד כיצד נתוני תגובתך מעובד.