គំរូពេញលេញបំផុតនិងទូលំទូលាយនៃក្រុមហ៊ុន Intel CPU របស់ម៉ាស៊ីនបម្រើ

ខែកក្កដា 23, 2015 កម្មវិធីបញ្ជា 0

កែច្នៃIntel®Xeon®ម៉ាស៊ីនបម្រើគ្រួសារ v3 E7 ដំណើរការ ដំណើរការIntel®Xeon® 7000 លំដាប់Intel®Xeon® E7 ដំណើរការ v2 គ្រួសារ ដំណើរការIntel®Xeon® 6000 E7 ដំណើរការIntel®គ្រួសារលំដាប់Xeon® Intel® ... អាន​បន្ថែម | ចែករំលែកវាឥឡូវ!