ແນວໃດດຸຫມັ່ນເນື່ອງຈາກຫ້ອງ Data ສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງທ່ານພະແນກເພື່ອສິດທິ

ກັນຍາ 2, 2019 Driver 0

ພາຍໃນການແຂ່ງຂັນວິສາຫະກິດທີ່ທັນສະໄຫມ, ໄດ້ wins ຫຼາຍທີ່ດີທີ່ສຸດ. ການນໍາສະເຫນີຂອງວິທີການຂະບວນການການປະຕິບັດງານວິສາຫະກິດແມ່ນໂຄງການສູງລາຄາແລະໄລຍະຍາວ, ໄລຍະທີ່ຈະເສີມຂະຫຍາຍ […]