ປຽບທຽບສອງ interfaces ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ NGFF SSD

ກຸມພາ 2, 2015 Driver 0

ການໂຕ້ຕອບຫນັງສື M2 ເພື່ອ bypass ການຜະລິດໃຫມ່ລົດເມ DMI, ທາງວາງຂອງສັນຍານລົດເມ PCIe ທີ່ຮັ່ງມີ, ສໍາລັບການ SSD breakthrough SATA3.0 ສ້າງເງື່ອນໄຂອັດຕາການຈໍາກັດທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ. M.2 […]