Интел процесори Server-Intel® Xeon® процесор 5000 секвенца

Сподели со:


име на продуктстатусдатум за подигнувањето# на јадраTDPпроцесор Графика
Intel® Xeon® Processor X5690
(12М Кеш, 3.46 GHz, 6.40 GT / s Интел QPI)
Крајот на живототQ1'116130 W
Intel® Xeon® Processor X5687
(12М Кеш, 3.60 GHz, 6.40 GT / s Интел QPI)
Крајот на живототQ1'114130 W
Intel® Xeon® Processor X5680
(12М Кеш, 3.33 GHz, 6.40 GT / s Интел QPI)
Крајот на живототQ1’106130 W
Intel® Xeon® Processor X5677
(12М Кеш, 3.46 GHz, 6.40 GT / s Интел QPI)
Крајот на живототQ1’104130 W
Intel® Xeon® Processor X5675
(12М Кеш, 3.06 GHz, 6.40 GT / s Интел QPI)
Крајот на живототQ1'11695 W
Intel® Xeon® Processor X5672
(12М Кеш, 3.20 GHz, 6.40 GT / s Интел QPI)
Крајот на живототQ1'11495 W
Intel® Xeon® Processor X5670
(12М Кеш, 2.93 GHz, 6.40 GT / s Интел QPI)
Крајот на живототQ1’10695 W
Intel® Xeon® Processor X5667
(12М Кеш, 3.06 GHz, 6.40 GT / s Интел QPI)
Крајот на живототQ1’10495 W
Intel® Xeon® Processor X5660
(12М Кеш, 2.80 GHz, 6.40 GT / s Интел QPI)
Крајот на живототQ1’10695 W
Intel® Xeon® Processor X5650
(12М Кеш, 2.66 GHz, 6.40 GT / s Интел QPI)
Крајот на живототQ1’10695 W
Intel® Xeon® Processor X5647
(12М Кеш, 2.93 GHz, 5.86 GT / s Интел QPI)
Крајот на живототQ1'114130 W
Intel® Xeon® Processor L5640
(12М Кеш, 2.26 GHz, 5.86 GT / s Интел QPI)
Крајот на живототQ1’10660 W
Intel® Xeon® Processor L5638
(12М Кеш, 2.00 GHz, 5.86 GT / s Интел QPI)
започнаQ1’10660 W
Intel® Xeon® Processor L5630
(12М Кеш, 2.13 GHz, 5.86 GT / s Интел QPI)
Крајот на живототQ1’10440 W
Intel® Xeon® Processor L5618
(12М Кеш, 1.87 GHz, 5.86 GT / s Интел QPI)
започнаQ1’10440 W
Intel® Xeon® Processor L5609
(12М Кеш, 1.86 GHz, 4.80 GT / s Интел QPI)
Крајот на живототQ1’10440 W
Intel® Xeon® Processor E5649
(12М Кеш, 2.53 GHz, 5.86 GT / s Интел QPI)
започнаQ1'11680 W
Intel® Xeon® Processor E5645
(12М Кеш, 2.40 GHz, 5.86 GT / s Интел QPI)
започнаQ1’10680 W
Intel® Xeon® Processor E5640
(12М Кеш, 2.66 GHz, 5.86 GT / s Интел QPI)
Крајот на живототQ1’10480 W
Intel® Xeon® Processor E5630
(12М Кеш, 2.53 GHz, 5.86 GT / s Интел QPI)
Крајот на живототQ1’10480 W
Intel® Xeon® Processor E5620
(12М Кеш, 2.40 GHz, 5.86 GT / s Интел QPI)
започнаQ1’10480 W
Intel® Xeon® Processor E5607
(8М Кеш, 2.26 GHz, 4.80 GT / s Интел QPI)
започнаQ1'11480 W
Intel® Xeon® Processor E5606
(8М Кеш, 2.13 GHz, 4.80 GT / s Интел QPI)
Крајот на живототQ1'11480 W
Intel® Xeon® Processor E5603
(4М Кеш, 1.60 GHz, 4.80 GT / s Интел QPI)
Крајот на живототQ1'11480 W
Intel® Xeon® Processor X5570
(8М Кеш, 2.93 GHz, 6.40 GT / s Интел QPI)
започнаQ1’09495 W
Intel® Xeon® Processor X5560
(8М Кеш, 2.80 GHz, 6.40 GT / s Интел QPI)
започнаQ1’09495 W
Intel® Xeon® Processor X5550
(8М Кеш, 2.66 GHz, 6.40 GT / s Интел QPI)
започнаQ1’09495 W
Intel® Xeon® Processor W5590
(8М Кеш, 3.33 GHz, 6.40 GT / s Интел QPI)
започнаQ3’094130 W
Intel® Xeon® Processor W5580
(8М Кеш, 3.20 GHz, 6.40 GT / s Интел QPI)
започнаQ1’094130 W
Intel® Xeon® Processor L5530
(8М Кеш, 2.40 GHz, 5.86 GT / s Интел QPI)
започнаQ3’09460 W
Intel® Xeon® Processor L5520
(8М Кеш, 2.26 GHz, 5.86 GT / s Интел QPI)
започнаQ1’09460 W
Intel® Xeon® Processor L5506
(4М Кеш, 2.13 GHz, 4.80 GT / s Интел QPI)
започнаQ1’09460 W
Intel® Xeon® Processor E5540
(8М Кеш, 2.53 GHz, 5.86 GT / s Интел QPI)
започнаQ1’09480 W
Intel® Xeon® Processor E5530
(8М Кеш, 2.40 GHz, 5.86 GT / s Интел QPI)
започнаQ1’09480 W
Intel® Xeon® Processor E5520
(8М Кеш, 2.26 GHz, 5.86 GT / s Интел QPI)
започнаQ1’09480 W
Intel® Xeon® Processor E5507
(4М Кеш, 2.26 GHz, 4.80 GT / s Интел QPI)
започнаQ1’10480 W
Intel® Xeon® Processor E5506
(4М Кеш, 2.13 GHz, 4.80 GT / s Интел QPI)
започнаQ1’09480 W
Intel® Xeon® Processor E5504
(4М Кеш, 2.00 GHz, 4.80 GT / s Интел QPI)
започнаQ1’09480 W
Intel® Xeon® Processor E5503
(4М Кеш, 2.00 GHz, 4.80 GT / s Интел QPI)
започнаQ1’10280 W
Intel® Xeon® Processor E5502
(4М Кеш, 1.86 GHz, 4.80 GT / s Интел QPI)
започнаQ1’09280 W
Intel® Xeon® Processor X5492
(12М Кеш, 3.40 GHz, 1600 MHz FSB)
Крајот на живототQ3’084150 W
Intel® Xeon® Processor X5482
(12М Кеш, 3.20 GHz, 1600 MHz FSB)
Крајот на живототQ4’074150 W
Intel® Xeon® Processor X5472
(12М Кеш, 3.00 GHz, 1600 MHz FSB)
Крајот на живототQ4’074120 W
Intel® Xeon® Processor X5470
(12М Кеш, 3.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Крајот на живототQ3’084120 W
Intel® Xeon® Processor X5460
(12М Кеш, 3.16 GHz, 1333 MHz FSB)
Крајот на живототQ4’074120 W
Intel® Xeon® Processor X5450
(12М Кеш, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
Крајот на живототQ4’074120 W
Intel® Xeon® Processor L5430
(12М Кеш, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
Крајот на живототQ3’08450 W
Intel® Xeon® Processor L5420
(12М Кеш, 2.50 GHz, 1333 MHz FSB)
Крајот на живототQ1’08450 W
Intel® Xeon® Processor L5410
(12М Кеш, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
започнаQ1’08450 W
Intel® Xeon® Processor E5472
(12М Кеш, 3.00 GHz, 1600 MHz FSB)
Крајот на живототQ4’07480 W
Intel® Xeon® Processor E5462
(12М Кеш, 2.80 GHz, 1600 MHz FSB)
Крајот на живототQ4’07480 W
Intel® Xeon® Processor E5450
(12М Кеш, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
Крајот на живототQ4’07480 W
Intel® Xeon® Processor E5440
(12М Кеш, 2.83 GHz, 1333 MHz FSB)
започнаQ1’08480 W
Intel® Xeon® Processor E5430
(12М Кеш, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
Крајот на живототQ4’07480 W
Intel® Xeon® Processor E5420
(12М Кеш, 2.50 GHz, 1333 MHz FSB)
Крајот на живототQ4’07480 W
Intel® Xeon® Processor E5410
(12М Кеш, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Крајот на живототQ4’07480 W
Intel® Xeon® Processor E5405
(12М Кеш, 2.00 GHz, 1333 MHz FSB)
Крајот на живототQ4’07480 W
Intel® Xeon® Processor X5365
(8М Кеш, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
Крајот на живототQ3’074150 W
Intel® Xeon® Processor X5355
(8М Кеш, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
Крајот на живототQ4’064120 W
Intel® Xeon® Processor L5335
(8М Кеш, 2.00 GHz, 1333 MHz FSB)
Крајот на живототQ3’07450 W
Intel® Xeon® Processor L5320
(8М Кеш, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB)
Крајот на живототQ1’07450 W
Intel® Xeon® Processor L5318
(8М Кеш, 1.60 GHz, 1066 MHz FSB)
започнаQ1’07440 W
Intel® Xeon® Processor L5310
(8М Кеш, 1.60 GHz, 1066 MHz FSB)
Крајот на живототQ1’07450 W
Intel® Xeon® Processor E5345
(8М Кеш, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
започнаQ1’07480 W
Intel® Xeon® Processor E5335
(8М Кеш, 2.00 GHz, 1333 MHz FSB)
започнаQ1’07480 W
Intel® Xeon® Processor E5320
(8М Кеш, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB)
Крајот на живототQ4’06480 W
Intel® Xeon® Processor E5310
(8М Кеш, 1.60 GHz, 1066 MHz FSB)
Крајот на живототQ4’06480 W
Intel® Xeon® Processor X5272
(6М Кеш, 3.40 GHz, 1600 MHz FSB)
Крајот на живототQ4’07280 W
Intel® Xeon® Processor X5270
(6М Кеш, 3.50 GHz, 1333 MHz FSB)
започнаQ3’08280 W
Intel® Xeon® Processor X5260
(6М Кеш, 3.33 GHz, 1333 MHz FSB)
започнаQ4’07280 W
Intel® Xeon® Processor L5240
(6М Кеш, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
започнаQ2’08240 W
Intel® Xeon® Processor L5215
(6М Кеш, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB)
започнаQ3’08220 W
Intel® Xeon® Processor E5220
(6М Кеш, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
започнаQ1’08265 W
Intel® Xeon® Processor E5205
(6М Кеш, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB)
Крајот на живототQ4’07265 W
Intel® Xeon® Processor LV 5148
(4М Кеш, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
започнаQ2’06240 W
Intel® Xeon® Processor LV 5138
(4М Кеш, 2.13 GHz, 1066 MHz FSB)
започнаQ2’06235 W
Intel® Xeon® Processor LV 5133
(4М Кеш, 2.20 GHz, 800 MHz FSB)
започна240 W
Intel® Xeon® Processor LV 5128
(4М Кеш, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB)
започнаQ2’06240 W
Intel® Xeon® Processor LV 5113
(4М Кеш, 1.60 GHz, 800 MHz FSB)
започна240 W
Intel® Xeon® Processor 5160
(4М Кеш, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
Крајот на животот280 W
Intel® Xeon® Processor 5150
(4М Кеш, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
Крајот на животот265 W
Intel® Xeon® Processor 5140
(4М Кеш, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
започнаQ2’06265 W
Intel® Xeon® Processor 5130
(4М Кеш, 2.00 GHz, 1333 MHz FSB)
започнаQ2’06265 W
Intel® Xeon® Processor 5120
(4М Кеш, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB)
Крајот на животот265 W
Intel® Xeon® Processor 5110
(4М Кеш, 1.60 GHz, 1066 MHz FSB)
Крајот на животот265 W
Intel® Xeon® Processor 5080
(4М Кеш, 3.73 GHz, 1066 MHz FSB)
Крајот на животот2130 W
Intel® Xeon® Processor 5070
(4М Кеш, 3.46 GHz, 1066 MHz FSB)
Крајот на животот2130 W
Intel® Xeon® Processor 5063
(4М Кеш, 3.20 GHz, 1066 MHz FSB)
Крајот на животот295 W
Intel® Xeon® Processor 5060
(4М Кеш, 3.20 GHz, 1066 MHz FSB)
Крајот на животот2130 W
Intel® Xeon® Processor 5050
(4М Кеш, 3.00 GHz, 667 MHz FSB)
Крајот на животот295 W
Intel® Xeon® Processor 5040
(4М Кеш, 2.83 GHz, 667 MHz FSB)
Крајот на животот295 W
Intel® Xeon® Processor 5030
(4М Кеш, 2.66 GHz, 667 MHz FSB)
Крајот на животот295 W

Конфликт-Слободен избор

Интел процесори се во срцето на многу минерални ~ зависни производи. Ние веруваме дека може да се направи разлика, заедно со нашите партнери, со тоа што ќе се елиминираат конфликтот минерали кои го финансира насилството од нашата понуда chain.Where можам да најдам на најповолен тип рецепт Интел и модел -ОЅ-продавница.

 

Од страна на OS-ПРОДАВНИЦА.

 

Сподели со:


Биди прв да коментира

Оставете Одговор

Поврзете се со:Овој сајт користи Akismet да се намали спам. Научете како да се обработува вашиот коментар податоци.