Интел процесори Server-Наследството Intel® Xeon® процесор

Сподели со:


име на продуктстатусдатум за подигнувањето# на јадраRecommended Customer Price
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 1М Кеш, 667 MHz FSBКрајот на интерактивни поддршка1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.50 GHz, 1М Кеш, 667 MHz FSBКрајот на животот1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 1М Кеш, 800 MHz FSBКрајот на животот1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 2М Кеш, 800 MHz FSBКрајот на интерактивни поддршка1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 2.80D GHz, 1М Кеш, 800 MHz FSBКрајот на животот1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 2.80E GHz, 2М Кеш, 800 MHz FSBзапочна1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 1М Кеш, 800 MHz FSBКрајот на интерактивни поддршка1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 2М Кеш, 800 MHz FSBзапочна1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00D GHz, 1М Кеш, 800 MHz FSBКрајот на животот1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00E GHz, 2М Кеш, 800 MHz FSBКрајот на животот1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.20 GHz, 1М Кеш, 800 MHz FSBКрајот на живототQ2’041N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.20 GHz, 2М Кеш, 800 MHz FSBКрајот на интерактивни поддршка1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.20E GHz, 2М Кеш, 800 MHz FSBзапочна1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.40 GHz, 1М Кеш, 800 MHz FSBКрајот на животот1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.40 GHz, 2М Кеш, 800 MHz FSBКрајот на интерактивни поддршка1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.40E GHz, 2М Кеш, 800 MHz FSBзапочна1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.60 GHz, 1М Кеш, 800 MHz FSBКрајот на животот1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.60 GHz, 2М Кеш, 800 MHz FSBзапочна1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.60E GHz, 2М Кеш, 800 MHz FSBзапочна1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.80 GHz, 2М Кеш, 800 MHz FSBзапочна1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.80E GHz, 2М Кеш, 800 MHz FSBзапочна1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor LV 2.80 GHz, 1М Кеш, 800 MHz FSBКрајот на живототQ2’041N/A
Intel® Pentium® II Xeon® Processor 400 MHz, 1М Кеш, 100 MHz FSBКрајот на интерактивни поддршка1N/A
Intel® Pentium® II Xeon® Processor 400 MHz, 512K Кеш, 100 MHz FSBКрајот на интерактивни поддршка1N/A
Intel® Pentium® II Xeon® Processor 450 MHz, 1М Кеш, 100 MHz FSBКрајот на интерактивни поддршка1N/A
Intel® Pentium® II Xeon® Processor 450 MHz, 2М Кеш, 100 MHz FSBКрајот на интерактивни поддршка1N/A
Intel® Pentium® II Xeon® Processor 450 MHz, 512K Кеш, 100 MHz FSBКрајот на интерактивни поддршка1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 500 MHz, 1М Кеш, 100 MHz FSBКрајот на интерактивни поддршка1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 500 MHz, 2М Кеш, 100 MHz FSBКрајот на интерактивни поддршка1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 500 MHz, 512K Кеш, 100 MHz FSBКрајот на интерактивни поддршка1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 550 MHz, 1М Кеш, 100 MHz FSBКрајот на интерактивни поддршка1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 550 MHz, 2М Кеш, 100 MHz FSBКрајот на интерактивни поддршка1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 550 MHz, 512K Кеш, 100 MHz FSBКрајот на интерактивни поддршка1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 700 MHz, 1М Кеш, 100 MHz FSBКрајот на интерактивни поддршка1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 700 MHz, 2М Кеш, 100 MHz FSBКрајот на интерактивни поддршка1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 900 MHz, 2М Кеш, 100 MHz FSBКрајот на интерактивни поддршка1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 600 MHz, 256K Кеш, 100 MHz FSBКрајот на интерактивни поддршка1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 1.00 GHz, 256K Кеш, 133 MHz FSBКрајот на интерактивни поддршка1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 600 MHz, 256K Кеш, 133 MHz FSBКрајот на интерактивни поддршка1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 667 MHz, 256K Кеш, 133 MHz FSBКрајот на интерактивни поддршка1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 733 MHz, 256K Кеш, 133 MHz FSBКрајот на интерактивни поддршка1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 800 MHz, 256K Кеш, 133 MHz FSBКрајот на интерактивни поддршка1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 866 MHz, 256K Кеш, 133 MHz FSBКрајот на интерактивни поддршка1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 933 MHz, 256K Кеш, 133 MHz FSBКрајот на интерактивни поддршка1N/A
Intel® Xeon® Processor 1.40 GHz, 256K Кеш, 400 MHz FSBКрајот на интерактивни поддршка1N/A
Intel® Xeon® Processor 1.40 GHz, 512K Кеш, 400 MHz FSBКрајот на интерактивни поддршка1N/A
Intel® Xeon® Processor 1.50 GHz, 1М Кеш, 400 MHz FSBКрајот на интерактивни поддршка1TRAY: $1100.00
Intel® Xeon® Processor 1.50 GHz, 256K Кеш, 400 MHz FSBКрајот на интерактивни поддршка1N/A
Intel® Xeon® Processor 1.50 GHz, 512K Кеш, 400 MHz FSBКрајот на интерактивни поддршка1N/A
Intel® Xeon® Processor 1.60 GHz, 1М Кеш, 400 MHz FSBКрајот на интерактивни поддршка1N/A
Intel® Xeon® Processor 1.70 GHz, 256K Кеш, 400 MHz FSBКрајот на интерактивни поддршка1N/A
Intel® Xeon® Processor 1.80 GHz, 512K Кеш, 400 MHz FSBзапочна1N/A
Intel® Xeon® Processor 1.90 GHz, 1М Кеш, 400 MHz FSBКрајот на интерактивни поддршка1TRAY: $1850.00
Intel® Xeon® Processor 2.00 GHz, 1М Кеш, 400 MHz FSBКрајот на интерактивни поддршка1TRAY: $856.00
Intel® Xeon® Processor 2.00 GHz, 256K Кеш, 400 MHz FSBКрајот на интерактивни поддршка1N/A
Intel® Xeon® Processor 2.00 GHz, 2М Кеш, 400 MHz FSBКрајот на интерактивни поддршка1TRAY: $3587.00
Intel® Xeon® Processor 2.00 GHz, 512K Кеш, 400 MHz FSBзапочна1N/A
Intel® Xeon® Processor 2.20 GHz, 2М Кеш, 400 MHz FSBКрајот на интерактивни поддршка1TRAY: $1177.00
Intel® Xeon® Processor 2.20 GHz, 512K Кеш, 400 MHz FSBКрајот на интерактивни поддршка1N/A
Intel® Xeon® Processor 2.40 GHz, 512K Кеш, 400 MHz FSBКрајот на интерактивни поддршка1N/A
Intel® Xeon® Processor 2.50 GHz, 1М Кеш, 400 MHz FSBКрајот на интерактивни поддршка1TRAY: $1980.00
Intel® Xeon® Processor 2.60 GHz, 512K Кеш, 400 MHz FSBКрајот на интерактивни поддршка1N/A
Intel® Xeon® Processor 2.70 GHz, 2М Кеш, 400 MHz FSBКрајот на интерактивни поддршка1TRAY: $1980.00
Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 2М Кеш, 400 MHz FSBКрајот на интерактивни поддршка1TRAY: $3692.00
Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 512K Кеш, 400 MHz FSBКрајот на интерактивни поддршка1N/A
Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 4М Кеш, 400 MHz FSBКрајот на интерактивни поддршка1TRAY: $3692.00
Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 512K Кеш, 400 MHz FSBКрајот на интерактивни поддршка1N/A
Intel® Xeon® Processor LV 1.60 GHz, 512K Кеш, 400 MHz FSBКрајот на живототQ3’021N/A
Intel® Xeon® Processor LV 2.40 GHz, 512K Кеш, 400 MHz FSBКрајот на живототQ3’031N/A
Intel® Xeon® Processor 2.00 GHz, 512K Кеш, 533 MHz FSBКрајот на живототQ1’021N/A
Intel® Xeon® Processor 2.40 GHz, 1М Кеш, 533 MHz FSBКрајот на интерактивни поддршка1N/A
Intel® Xeon® Processor 2.40 GHz, 512K Кеш, 533 MHz FSBКрајот на интерактивни поддршкаQ4’021N/A
Intel® Xeon® Processor 2.66 GHz, 512K Кеш, 533 MHz FSBКрајот на интерактивни поддршка1N/A
Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 1М Кеш, 533 MHz FSBКрајот на интерактивни поддршка1TRAY: $307.00
Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 512K Кеш, 533 MHz FSBКрајот на интерактивни поддршкаQ4’031N/A
Intel® Xeon® Processor 3.06 GHz, 1М Кеш, 533 MHz FSBКрајот на интерактивни поддршка1N/A
Intel® Xeon® Processor 3.06 GHz, 512K Кеш, 533 MHz FSBКрајот на животот1N/A
Intel® Xeon® Processor 3.20 GHz, 1М Кеш, 533 MHz FSBКрајот на интерактивни поддршка1N/A
Intel® Xeon® Processor 3.20 GHz, 2М Кеш, 533 MHz FSBКрајот на интерактивни поддршка1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 2.83 GHz, 4М Кеш, 667 MHz FSBзапочна1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 8М Кеш, 667 MHz FSBКрајот на интерактивни поддршка1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.16 GHz, 1М Кеш, 667 MHz FSBзапочна1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.33 GHz, 8М Кеш, 667 MHz FSBКрајот на интерактивни поддршка1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.66 GHz, 1М Кеш, 667 MHz FSBКрајот на животот1N/A
Intel® Xeon® Processor LV 1.66 GHz, 2М Кеш, 667 MHz FSBзапочнаQ1’062TRAY: $226.00 – $347.00
Intel® Xeon® Processor LV 2.00 GHz, 2М Кеш, 667 MHz FSBзапочнаQ1’062TRAY: $382.00
Intel® Xeon® Processor LV 2.16 GHz, 2М Кеш, 667 MHz FSBзапочнаQ3’062N/A
Intel® Xeon® Processor ULV 1.66 GHz, 2М Кеш, 667 MHz FSBзапочнаQ1’062N/A
Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 4М Кеш, 800 MHz FSBКрајот на животот2N/A

Конфликт-Слободен избор

Интел процесори се во срцето на многу минерални ~ зависни производи. Ние веруваме дека може да се направи разлика, заедно со нашите партнери, со тоа што ќе се елиминираат конфликтот минерали кои го финансира насилството од нашата понуда chain.Where можам да најдам на најповолен тип рецепт Интел и модел -ОЅ-продавница.

 

Од страна на OS-ПРОДАВНИЦА.

Сподели со:


Биди прв да коментира

Оставете Одговор

Поврзете се со:Овој сајт користи Akismet да се намали спам. Научете како да се обработува вашиот коментар податоци.