Шинжилгээний Мэдээллийн Өрөөний эрх Таны Хүний нөөцийн хэлтэс хэрхэн тусалж чадах вэ улмаас

Есдүгээр 2, 2019 Жолооч 0

Орчин үеийн аж ахуйн нэгж өрсөлдөөнд дотор, хамгийн сайн хожиж. аж ахуйн нэгж үйл ажиллагаа нь үйл явц аргын танилцуулга сайжруулах нь өндөр үнэтэй, урт хугацааны төсөл юм […]