Шинжилгээний Мэдээллийн Өрөөний эрх Таны Хүний нөөцийн хэлтэс хэрхэн тусалж чадах вэ улмаас

Есдүгээр 2, 2019 Жолооч 0

Орчин үеийн аж ахуйн нэгж өрсөлдөөнд дотор, хамгийн сайн хожиж. аж ахуйн нэгж үйл ажиллагаа нь үйл явц аргын танилцуулга аж ахуйн нэгжийн удирдах сайжруулах нь өндөр үнэтэй, урт хугацааны төсөл юм, requiring significant efforts... Цааш унших | үүнийг одоо хуваалц!

Insert a USB on TV

USB үзэг Драйверийн нь ухаалаг телевиз хэвлэл мэдээллийн файл тоглуулах вэ

Do not simply assume that because television has a USB port, Энэ нь үзэг Драйверийн файлуудыг тоглуулж болно. Зарим тохиолдолд порт нь зөвхөн програм телевизээр ажиллуулах хэрэгтэй инженерүүдэд зориулсан зорилготой юм, Жишээлбэл, to... Цааш унших | үүнийг одоо хуваалц!