इंटेल सर्व्हर प्रोसेसर-Intel® Xeon® प्रोसेसर 5000 क्रम

सामायिक करा:


उत्पादनाचे नांवस्थितीतारीख लाँच# कोरटीडीपीProcessor Graphics
Intel® Xeon® Processor X5690
(12एम कॅशे, 3.46 GHz, 6.40 जीटी / s Intel® QPI)
आयुष्याचा शेवटQ1'116130 प
Intel® Xeon® Processor X5687
(12एम कॅशे, 3.60 GHz, 6.40 जीटी / s Intel® QPI)
आयुष्याचा शेवटQ1'114130 प
Intel® Xeon® Processor X5680
(12एम कॅशे, 3.33 GHz, 6.40 जीटी / s Intel® QPI)
आयुष्याचा शेवटQ1'106130 प
Intel® Xeon® Processor X5677
(12एम कॅशे, 3.46 GHz, 6.40 जीटी / s Intel® QPI)
आयुष्याचा शेवटQ1'104130 प
Intel® Xeon® Processor X5675
(12एम कॅशे, 3.06 GHz, 6.40 जीटी / s Intel® QPI)
आयुष्याचा शेवटQ1'11695 प
Intel® Xeon® Processor X5672
(12एम कॅशे, 3.20 GHz, 6.40 जीटी / s Intel® QPI)
आयुष्याचा शेवटQ1'11495 प
Intel® Xeon® Processor X5670
(12एम कॅशे, 2.93 GHz, 6.40 जीटी / s Intel® QPI)
आयुष्याचा शेवटQ1'10695 प
Intel® Xeon® Processor X5667
(12एम कॅशे, 3.06 GHz, 6.40 जीटी / s Intel® QPI)
आयुष्याचा शेवटQ1'10495 प
Intel® Xeon® Processor X5660
(12एम कॅशे, 2.80 GHz, 6.40 जीटी / s Intel® QPI)
आयुष्याचा शेवटQ1'10695 प
Intel® Xeon® Processor X5650
(12एम कॅशे, 2.66 GHz, 6.40 जीटी / s Intel® QPI)
आयुष्याचा शेवटQ1'10695 प
Intel® Xeon® Processor X5647
(12एम कॅशे, 2.93 GHz, 5.86 जीटी / s Intel® QPI)
आयुष्याचा शेवटQ1'114130 प
Intel® Xeon® Processor L5640
(12एम कॅशे, 2.26 GHz, 5.86 जीटी / s Intel® QPI)
आयुष्याचा शेवटQ1'10660 प
Intel® Xeon® Processor L5638
(12एम कॅशे, 2.00 GHz, 5.86 जीटी / s Intel® QPI)
सुरूQ1'10660 प
Intel® Xeon® Processor L5630
(12एम कॅशे, 2.13 GHz, 5.86 जीटी / s Intel® QPI)
आयुष्याचा शेवटQ1'10440 प
Intel® Xeon® Processor L5618
(12एम कॅशे, 1.87 GHz, 5.86 जीटी / s Intel® QPI)
सुरूQ1'10440 प
Intel® Xeon® Processor L5609
(12एम कॅशे, 1.86 GHz, 4.80 जीटी / s Intel® QPI)
आयुष्याचा शेवटQ1'10440 प
Intel® Xeon® Processor E5649
(12एम कॅशे, 2.53 GHz, 5.86 जीटी / s Intel® QPI)
सुरूQ1'11680 प
Intel® Xeon® Processor E5645
(12एम कॅशे, 2.40 GHz, 5.86 जीटी / s Intel® QPI)
सुरूQ1'10680 प
Intel® Xeon® Processor E5640
(12एम कॅशे, 2.66 GHz, 5.86 जीटी / s Intel® QPI)
आयुष्याचा शेवटQ1'10480 प
Intel® Xeon® Processor E5630
(12एम कॅशे, 2.53 GHz, 5.86 जीटी / s Intel® QPI)
आयुष्याचा शेवटQ1'10480 प
Intel® Xeon® Processor E5620
(12एम कॅशे, 2.40 GHz, 5.86 जीटी / s Intel® QPI)
सुरूQ1'10480 प
Intel® Xeon® Processor E5607
(8एम कॅशे, 2.26 GHz, 4.80 जीटी / s Intel® QPI)
सुरूQ1'11480 प
Intel® Xeon® Processor E5606
(8एम कॅशे, 2.13 GHz, 4.80 जीटी / s Intel® QPI)
आयुष्याचा शेवटQ1'11480 प
Intel® Xeon® Processor E5603
(4एम कॅशे, 1.60 GHz, 4.80 जीटी / s Intel® QPI)
आयुष्याचा शेवटQ1'11480 प
Intel® Xeon® Processor X5570
(8एम कॅशे, 2.93 GHz, 6.40 जीटी / s Intel® QPI)
सुरूति 1’09495 प
Intel® Xeon® Processor X5560
(8एम कॅशे, 2.80 GHz, 6.40 जीटी / s Intel® QPI)
सुरूति 1’09495 प
Intel® Xeon® Processor X5550
(8एम कॅशे, 2.66 GHz, 6.40 जीटी / s Intel® QPI)
सुरूति 1’09495 प
Intel® Xeon® Processor W5590
(8एम कॅशे, 3.33 GHz, 6.40 जीटी / s Intel® QPI)
सुरूप्र 3’094130 प
Intel® Xeon® Processor W5580
(8एम कॅशे, 3.20 GHz, 6.40 जीटी / s Intel® QPI)
सुरूति 1’094130 प
Intel® Xeon® Processor L5530
(8एम कॅशे, 2.40 GHz, 5.86 जीटी / s Intel® QPI)
सुरूप्र 3’09460 प
Intel® Xeon® Processor L5520
(8एम कॅशे, 2.26 GHz, 5.86 जीटी / s Intel® QPI)
सुरूति 1’09460 प
Intel® Xeon® Processor L5506
(4एम कॅशे, 2.13 GHz, 4.80 जीटी / s Intel® QPI)
सुरूति 1’09460 प
Intel® Xeon® Processor E5540
(8एम कॅशे, 2.53 GHz, 5.86 जीटी / s Intel® QPI)
सुरूति 1’09480 प
Intel® Xeon® Processor E5530
(8एम कॅशे, 2.40 GHz, 5.86 जीटी / s Intel® QPI)
सुरूति 1’09480 प
Intel® Xeon® Processor E5520
(8एम कॅशे, 2.26 GHz, 5.86 जीटी / s Intel® QPI)
सुरूति 1’09480 प
Intel® Xeon® Processor E5507
(4एम कॅशे, 2.26 GHz, 4.80 जीटी / s Intel® QPI)
सुरूQ1'10480 प
Intel® Xeon® Processor E5506
(4एम कॅशे, 2.13 GHz, 4.80 जीटी / s Intel® QPI)
सुरूति 1’09480 प
Intel® Xeon® Processor E5504
(4एम कॅशे, 2.00 GHz, 4.80 जीटी / s Intel® QPI)
सुरूति 1’09480 प
Intel® Xeon® Processor E5503
(4एम कॅशे, 2.00 GHz, 4.80 जीटी / s Intel® QPI)
सुरूQ1'10280 प
Intel® Xeon® Processor E5502
(4एम कॅशे, 1.86 GHz, 4.80 जीटी / s Intel® QPI)
सुरूति 1’09280 प
Intel® Xeon® Processor X5492
(12एम कॅशे, 3.40 GHz, 1600 MHz FSB)
आयुष्याचा शेवटप्र 3’084150 प
Intel® Xeon® Processor X5482
(12एम कॅशे, 3.20 GHz, 1600 MHz FSB)
आयुष्याचा शेवटति 4’074150 प
Intel® Xeon® Processor X5472
(12एम कॅशे, 3.00 GHz, 1600 MHz FSB)
आयुष्याचा शेवटति 4’074120 प
Intel® Xeon® Processor X5470
(12एम कॅशे, 3.33 GHz, 1333 MHz FSB)
आयुष्याचा शेवटप्र 3’084120 प
Intel® Xeon® Processor X5460
(12एम कॅशे, 3.16 GHz, 1333 MHz FSB)
आयुष्याचा शेवटति 4’074120 प
Intel® Xeon® Processor X5450
(12एम कॅशे, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
आयुष्याचा शेवटति 4’074120 प
Intel® Xeon® Processor L5430
(12एम कॅशे, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
आयुष्याचा शेवटप्र 3’08450 प
Intel® Xeon® Processor L5420
(12एम कॅशे, 2.50 GHz, 1333 MHz FSB)
आयुष्याचा शेवटति 1’08450 प
Intel® Xeon® Processor L5410
(12एम कॅशे, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
सुरूति 1’08450 प
Intel® Xeon® Processor E5472
(12एम कॅशे, 3.00 GHz, 1600 MHz FSB)
आयुष्याचा शेवटति 4’07480 प
Intel® Xeon® Processor E5462
(12एम कॅशे, 2.80 GHz, 1600 MHz FSB)
आयुष्याचा शेवटति 4’07480 प
Intel® Xeon® Processor E5450
(12एम कॅशे, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
आयुष्याचा शेवटति 4’07480 प
Intel® Xeon® Processor E5440
(12एम कॅशे, 2.83 GHz, 1333 MHz FSB)
सुरूति 1’08480 प
Intel® Xeon® Processor E5430
(12एम कॅशे, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
आयुष्याचा शेवटति 4’07480 प
Intel® Xeon® Processor E5420
(12एम कॅशे, 2.50 GHz, 1333 MHz FSB)
आयुष्याचा शेवटति 4’07480 प
Intel® Xeon® Processor E5410
(12एम कॅशे, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
आयुष्याचा शेवटति 4’07480 प
Intel® Xeon® Processor E5405
(12एम कॅशे, 2.00 GHz, 1333 MHz FSB)
आयुष्याचा शेवटति 4’07480 प
Intel® Xeon® Processor X5365
(8एम कॅशे, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
आयुष्याचा शेवटप्र 3’074150 प
Intel® Xeon® Processor X5355
(8एम कॅशे, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
आयुष्याचा शेवटति 4’064120 प
Intel® Xeon® Processor L5335
(8एम कॅशे, 2.00 GHz, 1333 MHz FSB)
आयुष्याचा शेवटप्र 3’07450 प
Intel® Xeon® Processor L5320
(8एम कॅशे, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB)
आयुष्याचा शेवटति 1’07450 प
Intel® Xeon® Processor L5318
(8एम कॅशे, 1.60 GHz, 1066 MHz FSB)
सुरूति 1’07440 प
Intel® Xeon® Processor L5310
(8एम कॅशे, 1.60 GHz, 1066 MHz FSB)
आयुष्याचा शेवटति 1’07450 प
Intel® Xeon® Processor E5345
(8एम कॅशे, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
सुरूति 1’07480 प
Intel® Xeon® Processor E5335
(8एम कॅशे, 2.00 GHz, 1333 MHz FSB)
सुरूति 1’07480 प
Intel® Xeon® Processor E5320
(8एम कॅशे, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB)
आयुष्याचा शेवटति 4’06480 प
Intel® Xeon® Processor E5310
(8एम कॅशे, 1.60 GHz, 1066 MHz FSB)
आयुष्याचा शेवटति 4’06480 प
Intel® Xeon® Processor X5272
(6एम कॅशे, 3.40 GHz, 1600 MHz FSB)
आयुष्याचा शेवटति 4’07280 प
Intel® Xeon® Processor X5270
(6एम कॅशे, 3.50 GHz, 1333 MHz FSB)
सुरूप्र 3’08280 प
Intel® Xeon® Processor X5260
(6एम कॅशे, 3.33 GHz, 1333 MHz FSB)
सुरूति 4’07280 प
Intel® Xeon® Processor L5240
(6एम कॅशे, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
सुरूप्र 2’08240 प
Intel® Xeon® Processor L5215
(6एम कॅशे, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB)
सुरूप्र 3’08220 प
Intel® Xeon® Processor E5220
(6एम कॅशे, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
सुरूति 1’08265 प
Intel® Xeon® Processor E5205
(6एम कॅशे, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB)
आयुष्याचा शेवटति 4’07265 प
Intel® Xeon® Processor LV 5148
(4एम कॅशे, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
सुरूप्र 2’06240 प
Intel® Xeon® Processor LV 5138
(4एम कॅशे, 2.13 GHz, 1066 MHz FSB)
सुरूप्र 2’06235 प
Intel® Xeon® Processor LV 5133
(4एम कॅशे, 2.20 GHz, 800 MHz FSB)
सुरू240 प
Intel® Xeon® Processor LV 5128
(4एम कॅशे, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB)
सुरूप्र 2’06240 प
Intel® Xeon® Processor LV 5113
(4एम कॅशे, 1.60 GHz, 800 MHz FSB)
सुरू240 प
Intel® Xeon® Processor 5160
(4एम कॅशे, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
आयुष्याचा शेवट280 प
Intel® Xeon® Processor 5150
(4एम कॅशे, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
आयुष्याचा शेवट265 प
Intel® Xeon® Processor 5140
(4एम कॅशे, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
सुरूप्र 2’06265 प
Intel® Xeon® Processor 5130
(4एम कॅशे, 2.00 GHz, 1333 MHz FSB)
सुरूप्र 2’06265 प
Intel® Xeon® Processor 5120
(4एम कॅशे, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB)
आयुष्याचा शेवट265 प
Intel® Xeon® Processor 5110
(4एम कॅशे, 1.60 GHz, 1066 MHz FSB)
आयुष्याचा शेवट265 प
Intel® Xeon® Processor 5080
(4एम कॅशे, 3.73 GHz, 1066 MHz FSB)
आयुष्याचा शेवट2130 प
Intel® Xeon® Processor 5070
(4एम कॅशे, 3.46 GHz, 1066 MHz FSB)
आयुष्याचा शेवट2130 प
Intel® Xeon® Processor 5063
(4एम कॅशे, 3.20 GHz, 1066 MHz FSB)
आयुष्याचा शेवट295 प
Intel® Xeon® Processor 5060
(4एम कॅशे, 3.20 GHz, 1066 MHz FSB)
आयुष्याचा शेवट2130 प
Intel® Xeon® Processor 5050
(4एम कॅशे, 3.00 GHz, 667 MHz FSB)
आयुष्याचा शेवट295 प
Intel® Xeon® Processor 5040
(4एम कॅशे, 2.83 GHz, 667 MHz FSB)
आयुष्याचा शेवट295 प
Intel® Xeon® Processor 5030
(4एम कॅशे, 2.66 GHz, 667 MHz FSB)
आयुष्याचा शेवट295 प

विरोध-मोफत पसंती

Intel® प्रोसेसर अनेक खनिज हृदय आहे ~ अवलंबून उत्पादने. आम्ही एक फरक करू शकता विश्वास, एकत्र आमचे भागीदार, आमच्या पुरवठा chain.Where पासून हिंसा निधी की संघर्ष खनिजे दूर करण्यासाठी काम करून मी सर्वात पूर्ण कृती Intel प्रकार आणि मॉडेल -os-दुकान शोधू शकता.

 

OS-स्टोअर करून.

 

सामायिक करा:


टिप्पणी करणारे प्रथम व्हा

प्रतिक्रिया द्या

सोबत जोडा:ही साइट स्पॅम कमी Akismet वापर. आपली टिप्पणी डेटा प्रक्रिया कशी आहे ते जाणून घ्या.