ဆာဗာများအတွက် Intel က Server ကို Processor များ-Intel® Atom ™ပရို

အောက်တိုဘာလ 10, 2015 မောင်းသူ 0

Product Name Status Launch Date # of Cores TDP Intel® Atom™ Processor C2750 (4M ကကက်ရှ်, 2.40 GHz အမြန်နှုန်း) Launched Q3’13 8 20 W Intel® Atom™ Processor C2730 (4M ကကက်ရှ်, 1.70 GHz အမြန်နှုန်း) Launched Q3’13 8 12... ဆက်ဖတ်ရန် | ယခု Share!

Intel က Server ကို Processor များ-Intel®Xeon®ပရို 3000 အစဉ်အတိုင်းလိုက်ခြင်း

စက်တင်ဘာလ 30, 2015 မောင်းသူ 0

Product Name Status Launch Date # of Cores TDP Processor Graphics ‡ Intel® Xeon® Processor W3690 (12M ကကက်ရှ်, 3.46 GHz အမြန်နှုန်း, 6.40 GT/s Intel® QPI) End of Life Q1’11 6 130 W Intel® Xeon® Processor... ဆက်ဖတ်ရန် | ယခု Share!

Intel က Server ကို Processor များ-Intel®Xeon®ပရို 5000 အစဉ်အတိုင်းလိုက်ခြင်း

စက်တင်ဘာလ 28, 2015 မောင်းသူ 0

Product Name Status Launch Date # of Cores TDP Processor Graphics ‡ Intel® Xeon® Processor X5690 (12M ကကက်ရှ်, 3.46 GHz အမြန်နှုန်း, 6.40 GT/s Intel® QPI) End of Life Q1’11 6 130 W Intel® Xeon® Processor... ဆက်ဖတ်ရန် | ယခု Share!

Intel က Server ကို Processor များ-Intel®Xeon®ပရို 6000 အစဉ်အတိုင်းလိုက်ခြင်း

စက်တင်ဘာလ 23, 2015 မောင်းသူ 0

Product Name Status Launch Date # of Cores TDP Processor Graphics ‡ Intel® Xeon® Processor X6550 (18M ကကက်ရှ်, 2.00 GHz အမြန်နှုန်း, 6.40 GT/s Intel® QPI) End of Life Q1’10 8 130 W Intel® Xeon® Processor... ဆက်ဖတ်ရန် | ယခု Share!