ඩෙල් 1502 1506 1515 1702 1703 1705 1707 1901 රැහැන් රහිත බ්ලූටූත් කාඩ් රියදුරු වින්ඩෝස් බාගත

සමඟ බෙදාගන්න:


ඩෙල් Wifi කාඩ් රියදුරු සහාය – 1502 1506 1515 1702 1703 1705 1707 1901

අවසන් පාරිභෝගිකයන් සඳහා නිර්දේශ. රියදුරු පමණක් වන අතර රථයේ රියදුරු සමඟ ඩෙල් මෘදුකාංග සඳහා බාගත කිරීමේ විකල්ප ඇතුළත් වේ.

 

උපාංගය කාර් වර්ගය: ඩෙල් Wifi ශ්රේණි

පිටපත: පොදු

අරමුණ:

අවසන් පාරිභෝගිකයන් සඳහා ඩෙල් රැහැන් රහිත WiFi මෘදුකාංග නිර්දේශ කරනු ලැබේ, උසස් තාක්ෂණ පරිපාලක මෙවලම් අවශ්ය නැති නිවාස පරිශීලකයන් හා ව්යාපාරික ගනුදෙනුකරුවන් ඇතුළු.

ස්ථාපනය කරන ආකාරය:

  • ඔබේ PC මත ෆෝල්ඩරයකට ගොනුව බාගත. ස්ථාපනය ආරම්භ කිරීමට ගොනුව මත දෙවරක් ක්ලික් කිරීම.
  • හෝ උපාංගය කළමනාකරු විසින් වමනයෙන්.

මෙහෙයුම් පද්ධති: (මුරපදය : os-විශාල)

 

රැහැන් රහිත කාඩ්පත ඔන්ලයින් ෂොප්

විසින් රියදුරු සහායක මෙහෙයුම් පද්ධතිය-STORE

සමඟ බෙදාගන්න:


අදහස් ප්රකාශ කිරීම මුලින්ම සිදු

ඔබමයි

සමඟ සම්බන්ධ වන:මෙම වෙබ් අඩවිය ස්පෑම් අඩු කිරීමට Akismet භාවිතා. ඔබේ අදහස දත්ත සකස් කරන ආකාරය ගැන දැනගැනීම.