ටැබ්ලටය හෝ දුරකථනය, සැම්සුන්ග් ගැලැක්සි ටැබ් Q එක සමාන නොවේ

ජුලි 1, 2014 osshakespeare 0

ජංගම දුරකථනය සහ ටැබ්ලටය ඔබ තෝරා ගන්නේ කුමක්ද?? භෞතික පර්යන්ත ප්‍රදර්ශනය නන්ජිං හිදී පැවැත්විණි, අද දින නව නිෂ්පාදන රාශියක දින දර්ශනයේ පළමු දිනය. සැම්සුන් ප්‍රදර්ශන ස්මාර්ට් ජංගම දුරකතනයක්, එය ඇති ටැබ් Q ලෙස හැඳින්වේ ... වැඩිදුර කියවන්න | දැන් එය හුවමාරු!