අතුරුමුහුණත රැහැන් රහිත කාඩ් වර්ග හතක්

ජුලි 19, 2019 ecommerce 0

රැහැන් රහිත කාඩ්පත රැහැන් රහිත දේශීය ප්රදේශයේ ජාලය රැහැන් රහිත ආවරණය යටතේ රැහැන් රහිත සම්බන්ධතාවයක් ජාලය මගින් අන්තර්ජාලය භාවිතා කරන රැහැන් රහිත පර්යන්තය උපාංගය වේ. බව ය, a wireless card is a device... වැඩිදුර කියවන්න | දැන් එය හුවමාරු!

wireless-adapter-card

Windows හි රැහැන් රහිත ඇඩප්ටර ස්ථාපනය සහ වැඩ කරන්නේ කෙසේද

ජූනි 17, 2019 ecommerce 0

මම ඔබ වැඩ නතර කරන ලෙස ජාල ඇඩැප්ටරය රියදුරු හේතු වන බව ප්රශ්න කිහිපයක් හමු කල්පනා. මෙම පියවර රැහැන් රහිත ඇඩප්ටරය උපකරණ අතුරුදන් හෝ යල් පැන ගිය ප්රශ්න විසඳිය හැකි අනුගමනය. Make sure that you have installed the Wireless... වැඩිදුර කියවන්න | දැන් එය හුවමාරු!

Bluetooth-wifi-card-install

වින්ඩෝස් දී බ්ලූටූත් Wifi ඇඩප්ටර ස්ථාපනය කරන ආකාරය

ජූනි 17, 2019 ecommerce 0

ලැප්ටොප් හැම විටම බ්ලූටූත්-සූදානම් පැමිණ නැහැ. Computers without built-in Bluetooth capabilities interact with Bluetooth wireless devices with the help of a small receiver that plugs into a USB port on the... වැඩිදුර කියවන්න | දැන් එය හුවමාරු!

පූර්ණ විස්තරය පරිගණක ඔප්ටිකල් ඩ්රයිව් උපාංගයක් අමුතු පිරිවිතර අභ්යන්තර සහ බාහිර ඇතුළත්

ජූනි 17, 2019 ecommerce 0

වඩාත්ම වැදගත් සලකා බැලීමෙන් ලෙටර්ස් තෝරා විට (සංයුක්ත තැටි, DVD, Blu-ray) තල්ලුව ඉටු කරනු ඇත තල්ලුව සමග භාවිතා කල බව තැටි වර්ග මෙන්ම ශ්රිතයක් වේ. The Standardized... වැඩිදුර කියවන්න | දැන් එය හුවමාරු!

Insert a USB on TV

USB Pen Driver සිට ස්මාර්ට් රූපවාහිනිය මාධ්ය ගොනුව Play කරන ආකාරය

ජූනි 17, 2019 ecommerce 0

Do not simply assume that because television has a USB port, එය පෙන් රියදුරු සිට ගොනු වාදනය කළ හැකි. සමහර අවස්ථාවේ දී වරාය පමණක් රූපවාහිනී මෘදුකාංග ක්රියාත්මක කිරීමට අවශ්ය ඉංජිනේරුවන් විසින් භාවිතය සඳහා නිර්මාණය කර ඇති, උදාහරණයක් වශයෙන්, to... වැඩිදුර කියවන්න | දැන් එය හුවමාරු!

install drive

How to resolve the Optical Drive not install or find on Windows

දෙසැම්බර් 26, 2018 ecommerce 0

Use the troubleshooting instructions below if you install CD, DVD හෝ Blu-ray ධාවකයක් ඕනෑම තැටි හඳුනා ගැනීමට කිසිදු තැටි කියවීමට හැකි හෝ නොහැකි හෝ නොවේ.   The instructions will help you resolve the problem in some... වැඩිදුර කියවන්න | දැන් එය හුවමාරු!