Intel Server Përpunuesit-Legacy Intel Processor Xeon®

Ndaj me:


Emri i produktitstatusLaunch Date# i coresRecommended Customer Price
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 1M Cache, 667 MHz FSBFundi i Mbështetjes Interactive1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.50 GHz, 1M Cache, 667 MHz FSBFundi i jetës1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSBFundi i jetës1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 2M Cache, 800 MHz FSBFundi i Mbështetjes Interactive1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 2.80D GHz, 1M Cache, 800 MHz FSBFundi i jetës1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 2.80E GHz, 2M Cache, 800 MHz FSBnisur1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSBFundi i Mbështetjes Interactive1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 2M Cache, 800 MHz FSBnisur1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00D GHz, 1M Cache, 800 MHz FSBFundi i jetës1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00E GHz, 2M Cache, 800 MHz FSBFundi i jetës1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.20 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSBFundi i jetësQ2’041N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.20 GHz, 2M Cache, 800 MHz FSBFundi i Mbështetjes Interactive1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.20E GHz, 2M Cache, 800 MHz FSBnisur1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.40 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSBFundi i jetës1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.40 GHz, 2M Cache, 800 MHz FSBFundi i Mbështetjes Interactive1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.40E GHz, 2M Cache, 800 MHz FSBnisur1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.60 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSBFundi i jetës1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.60 GHz, 2M Cache, 800 MHz FSBnisur1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.60E GHz, 2M Cache, 800 MHz FSBnisur1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.80 GHz, 2M Cache, 800 MHz FSBnisur1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.80E GHz, 2M Cache, 800 MHz FSBnisur1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor LV 2.80 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSBFundi i jetësQ2’041N/A
Intel® Pentium® II Xeon® Processor 400 MHz, 1M Cache, 100 MHz FSBFundi i Mbështetjes Interactive1N/A
Intel® Pentium® II Xeon® Processor 400 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSBFundi i Mbështetjes Interactive1N/A
Intel® Pentium® II Xeon® Processor 450 MHz, 1M Cache, 100 MHz FSBFundi i Mbështetjes Interactive1N/A
Intel® Pentium® II Xeon® Processor 450 MHz, 2M Cache, 100 MHz FSBFundi i Mbështetjes Interactive1N/A
Intel® Pentium® II Xeon® Processor 450 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSBFundi i Mbështetjes Interactive1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® procesor 500 MHz, 1M Cache, 100 MHz FSBFundi i Mbështetjes Interactive1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® procesor 500 MHz, 2M Cache, 100 MHz FSBFundi i Mbështetjes Interactive1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® procesor 500 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSBFundi i Mbështetjes Interactive1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® procesor 550 MHz, 1M Cache, 100 MHz FSBFundi i Mbështetjes Interactive1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® procesor 550 MHz, 2M Cache, 100 MHz FSBFundi i Mbështetjes Interactive1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® procesor 550 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSBFundi i Mbështetjes Interactive1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® procesor 700 MHz, 1M Cache, 100 MHz FSBFundi i Mbështetjes Interactive1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® procesor 700 MHz, 2M Cache, 100 MHz FSBFundi i Mbështetjes Interactive1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® procesor 900 MHz, 2M Cache, 100 MHz FSBFundi i Mbështetjes Interactive1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® procesor 600 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSBFundi i Mbështetjes Interactive1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® procesor 1.00 GHz, 256K Cache, 133 MHz FSBFundi i Mbështetjes Interactive1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® procesor 600 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSBFundi i Mbështetjes Interactive1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® procesor 667 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSBFundi i Mbështetjes Interactive1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® procesor 733 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSBFundi i Mbështetjes Interactive1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® procesor 800 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSBFundi i Mbështetjes Interactive1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® procesor 866 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSBFundi i Mbështetjes Interactive1N/A
Intel® Pentium® III Xeon® procesor 933 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSBFundi i Mbështetjes Interactive1N/A
Intel Processor Xeon® 1.40 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSBFundi i Mbështetjes Interactive1N/A
Intel Processor Xeon® 1.40 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSBFundi i Mbështetjes Interactive1N/A
Intel Processor Xeon® 1.50 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSBFundi i Mbështetjes Interactive1TRAY: $1100.00
Intel Processor Xeon® 1.50 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSBFundi i Mbështetjes Interactive1N/A
Intel Processor Xeon® 1.50 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSBFundi i Mbështetjes Interactive1N/A
Intel Processor Xeon® 1.60 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSBFundi i Mbështetjes Interactive1N/A
Intel Processor Xeon® 1.70 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSBFundi i Mbështetjes Interactive1N/A
Intel Processor Xeon® 1.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSBnisur1N/A
Intel Processor Xeon® 1.90 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSBFundi i Mbështetjes Interactive1TRAY: $1850.00
Intel Processor Xeon® 2.00 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSBFundi i Mbështetjes Interactive1TRAY: $856.00
Intel Processor Xeon® 2.00 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSBFundi i Mbështetjes Interactive1N/A
Intel Processor Xeon® 2.00 GHz, 2M Cache, 400 MHz FSBFundi i Mbështetjes Interactive1TRAY: $3587.00
Intel Processor Xeon® 2.00 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSBnisur1N/A
Intel Processor Xeon® 2.20 GHz, 2M Cache, 400 MHz FSBFundi i Mbështetjes Interactive1TRAY: $1177.00
Intel Processor Xeon® 2.20 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSBFundi i Mbështetjes Interactive1N/A
Intel Processor Xeon® 2.40 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSBFundi i Mbështetjes Interactive1N/A
Intel Processor Xeon® 2.50 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSBFundi i Mbështetjes Interactive1TRAY: $1980.00
Intel Processor Xeon® 2.60 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSBFundi i Mbështetjes Interactive1N/A
Intel Processor Xeon® 2.70 GHz, 2M Cache, 400 MHz FSBFundi i Mbështetjes Interactive1TRAY: $1980.00
Intel Processor Xeon® 2.80 GHz, 2M Cache, 400 MHz FSBFundi i Mbështetjes Interactive1TRAY: $3692.00
Intel Processor Xeon® 2.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSBFundi i Mbështetjes Interactive1N/A
Intel Processor Xeon® 3.00 GHz, 4M Cache, 400 MHz FSBFundi i Mbështetjes Interactive1TRAY: $3692.00
Intel Processor Xeon® 3.00 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSBFundi i Mbështetjes Interactive1N/A
Intel® Xeon® Processor LV 1.60 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSBFundi i jetësQ3’021N/A
Intel® Xeon® Processor LV 2.40 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSBFundi i jetësQ3’031N/A
Intel Processor Xeon® 2.00 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSBFundi i jetësQ1’021N/A
Intel Processor Xeon® 2.40 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSBFundi i Mbështetjes Interactive1N/A
Intel Processor Xeon® 2.40 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSBFundi i Mbështetjes InteractiveQ4’021N/A
Intel Processor Xeon® 2.66 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSBFundi i Mbështetjes Interactive1N/A
Intel Processor Xeon® 2.80 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSBFundi i Mbështetjes Interactive1TRAY: $307.00
Intel Processor Xeon® 2.80 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSBFundi i Mbështetjes InteractiveQ4’031N/A
Intel Processor Xeon® 3.06 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSBFundi i Mbështetjes Interactive1N/A
Intel Processor Xeon® 3.06 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSBFundi i jetës1N/A
Intel Processor Xeon® 3.20 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSBFundi i Mbështetjes Interactive1N/A
Intel Processor Xeon® 3.20 GHz, 2M Cache, 533 MHz FSBFundi i Mbështetjes Interactive1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 2.83 GHz, 4M Cache, 667 MHz FSBnisur1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 8M Cache, 667 MHz FSBFundi i Mbështetjes Interactive1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.16 GHz, 1M Cache, 667 MHz FSBnisur1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.33 GHz, 8M Cache, 667 MHz FSBFundi i Mbështetjes Interactive1N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.66 GHz, 1M Cache, 667 MHz FSBFundi i jetës1N/A
Intel® Xeon® Processor LV 1.66 GHz, 2M Cache, 667 MHz FSBnisurQ1’062TRAY: $226.00 – $347.00
Intel® Xeon® Processor LV 2.00 GHz, 2M Cache, 667 MHz FSBnisurQ1’062TRAY: $382.00
Intel® Xeon® Processor LV 2.16 GHz, 2M Cache, 667 MHz FSBnisurQ3’062N/A
Intel® Xeon® Processor ULV 1.66 GHz, 2M Cache, 667 MHz FSBnisurQ1’062N/A
Intel Processor Xeon® 2.80 GHz, 4M Cache, 800 MHz FSBFundi i jetës2N/A

A Choice Konflikti-Free

procesorë Intel janë në zemër të shumë minerale ~ produktet e varura. Ne besojmë se mund të bëjë një ndryshim, së bashku me partnerët tanë, duke punuar për të eliminuar minerale konfliktuoze se Fondi dhunë nga furnizimi tonë chain.Where mund të gjej më të plotë lloji recetë Intel dhe modelit -OS-dyqan.

 

Nga OS-STORE.

Ndaj me:


Bëhu i pari për të komentuar

Lini një Përgjigju

Lidhu me:Ky web site përdor Akismet për të reduktuar spamit. Mëso se si komentin tuaj të dhënave është i përpunuar.