Intel Server Protsessorlar-merosi Intel® Xeon® Protsessor

bilan baham:


Mahsulot nomiholatLaunch Sana# of CoresTavsiya etilgan xaridorlar narxi
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 1M Kesh, 667 MHz FSBInteraktiv qo'llab-quvvatlash End1N / A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.50 GHz, 1M Kesh, 667 MHz FSBHayot End1N / A
64-bit Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 1M Kesh, 800 MHz FSBHayot End1N / A
64-bit Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 2M Kesh, 800 MHz FSBInteraktiv qo'llab-quvvatlash End1N / A
64-bit Intel® Xeon® Processor 2.80D GHz, 1M Kesh, 800 MHz FSBHayot End1N / A
64-bit Intel® Xeon® Processor 2.80E GHz, 2M Kesh, 800 MHz FSBboshlangan1N / A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 1M Kesh, 800 MHz FSBInteraktiv qo'llab-quvvatlash End1N / A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 2M Kesh, 800 MHz FSBboshlangan1N / A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00D GHz, 1M Kesh, 800 MHz FSBHayot End1N / A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00E GHz, 2M Kesh, 800 MHz FSBHayot End1N / A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.20 GHz, 1M Kesh, 800 MHz FSBHayot EndQ2’041N / A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.20 GHz, 2M Kesh, 800 MHz FSBInteraktiv qo'llab-quvvatlash End1N / A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.20E GHz, 2M Kesh, 800 MHz FSBboshlangan1N / A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.40 GHz, 1M Kesh, 800 MHz FSBHayot End1N / A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.40 GHz, 2M Kesh, 800 MHz FSBInteraktiv qo'llab-quvvatlash End1N / A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.40E GHz, 2M Kesh, 800 MHz FSBboshlangan1N / A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.60 GHz, 1M Kesh, 800 MHz FSBHayot End1N / A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.60 GHz, 2M Kesh, 800 MHz FSBboshlangan1N / A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.60E GHz, 2M Kesh, 800 MHz FSBboshlangan1N / A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.80 GHz, 2M Kesh, 800 MHz FSBboshlangan1N / A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.80E GHz, 2M Kesh, 800 MHz FSBboshlangan1N / A
64-bit Intel® Xeon® Processor LV 2.80 GHz, 1M Kesh, 800 MHz FSBHayot EndQ2’041N / A
Intel® Pentium® II Xeon® Processor 400 MHz, 1M Kesh, 100 MHz FSBInteraktiv qo'llab-quvvatlash End1N / A
Intel® Pentium® II Xeon® Processor 400 MHz, 512K Kesh, 100 MHz FSBInteraktiv qo'llab-quvvatlash End1N / A
Intel® Pentium® II Xeon® Processor 450 MHz, 1M Kesh, 100 MHz FSBInteraktiv qo'llab-quvvatlash End1N / A
Intel® Pentium® II Xeon® Processor 450 MHz, 2M Kesh, 100 MHz FSBInteraktiv qo'llab-quvvatlash End1N / A
Intel® Pentium® II Xeon® Processor 450 MHz, 512K Kesh, 100 MHz FSBInteraktiv qo'llab-quvvatlash End1N / A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 500 MHz, 1M Kesh, 100 MHz FSBInteraktiv qo'llab-quvvatlash End1N / A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 500 MHz, 2M Kesh, 100 MHz FSBInteraktiv qo'llab-quvvatlash End1N / A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 500 MHz, 512K Kesh, 100 MHz FSBInteraktiv qo'llab-quvvatlash End1N / A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 550 MHz, 1M Kesh, 100 MHz FSBInteraktiv qo'llab-quvvatlash End1N / A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 550 MHz, 2M Kesh, 100 MHz FSBInteraktiv qo'llab-quvvatlash End1N / A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 550 MHz, 512K Kesh, 100 MHz FSBInteraktiv qo'llab-quvvatlash End1N / A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 700 MHz, 1M Kesh, 100 MHz FSBInteraktiv qo'llab-quvvatlash End1N / A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 700 MHz, 2M Kesh, 100 MHz FSBInteraktiv qo'llab-quvvatlash End1N / A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 900 MHz, 2M Kesh, 100 MHz FSBInteraktiv qo'llab-quvvatlash End1N / A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 600 MHz, 256K Kesh, 100 MHz FSBInteraktiv qo'llab-quvvatlash End1N / A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 1.00 GHz, 256K Kesh, 133 MHz FSBInteraktiv qo'llab-quvvatlash End1N / A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 600 MHz, 256K Kesh, 133 MHz FSBInteraktiv qo'llab-quvvatlash End1N / A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 667 MHz, 256K Kesh, 133 MHz FSBInteraktiv qo'llab-quvvatlash End1N / A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 733 MHz, 256K Kesh, 133 MHz FSBInteraktiv qo'llab-quvvatlash End1N / A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 800 MHz, 256K Kesh, 133 MHz FSBInteraktiv qo'llab-quvvatlash End1N / A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 866 MHz, 256K Kesh, 133 MHz FSBInteraktiv qo'llab-quvvatlash End1N / A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 933 MHz, 256K Kesh, 133 MHz FSBInteraktiv qo'llab-quvvatlash End1N / A
Intel® Xeon® Protsessor 1.40 GHz, 256K Kesh, 400 MHz FSBInteraktiv qo'llab-quvvatlash End1N / A
Intel® Xeon® Protsessor 1.40 GHz, 512K Kesh, 400 MHz FSBInteraktiv qo'llab-quvvatlash End1N / A
Intel® Xeon® Protsessor 1.50 GHz, 1M Kesh, 400 MHz FSBInteraktiv qo'llab-quvvatlash End1laganda: $1100.00
Intel® Xeon® Protsessor 1.50 GHz, 256K Kesh, 400 MHz FSBInteraktiv qo'llab-quvvatlash End1N / A
Intel® Xeon® Protsessor 1.50 GHz, 512K Kesh, 400 MHz FSBInteraktiv qo'llab-quvvatlash End1N / A
Intel® Xeon® Protsessor 1.60 GHz, 1M Kesh, 400 MHz FSBInteraktiv qo'llab-quvvatlash End1N / A
Intel® Xeon® Protsessor 1.70 GHz, 256K Kesh, 400 MHz FSBInteraktiv qo'llab-quvvatlash End1N / A
Intel® Xeon® Protsessor 1.80 GHz, 512K Kesh, 400 MHz FSBboshlangan1N / A
Intel® Xeon® Protsessor 1.90 GHz, 1M Kesh, 400 MHz FSBInteraktiv qo'llab-quvvatlash End1laganda: $1850.00
Intel® Xeon® Protsessor 2.00 GHz, 1M Kesh, 400 MHz FSBInteraktiv qo'llab-quvvatlash End1laganda: $856.00
Intel® Xeon® Protsessor 2.00 GHz, 256K Kesh, 400 MHz FSBInteraktiv qo'llab-quvvatlash End1N / A
Intel® Xeon® Protsessor 2.00 GHz, 2M Kesh, 400 MHz FSBInteraktiv qo'llab-quvvatlash End1laganda: $3587.00
Intel® Xeon® Protsessor 2.00 GHz, 512K Kesh, 400 MHz FSBboshlangan1N / A
Intel® Xeon® Protsessor 2.20 GHz, 2M Kesh, 400 MHz FSBInteraktiv qo'llab-quvvatlash End1laganda: $1177.00
Intel® Xeon® Protsessor 2.20 GHz, 512K Kesh, 400 MHz FSBInteraktiv qo'llab-quvvatlash End1N / A
Intel® Xeon® Protsessor 2.40 GHz, 512K Kesh, 400 MHz FSBInteraktiv qo'llab-quvvatlash End1N / A
Intel® Xeon® Protsessor 2.50 GHz, 1M Kesh, 400 MHz FSBInteraktiv qo'llab-quvvatlash End1laganda: $1980.00
Intel® Xeon® Protsessor 2.60 GHz, 512K Kesh, 400 MHz FSBInteraktiv qo'llab-quvvatlash End1N / A
Intel® Xeon® Protsessor 2.70 GHz, 2M Kesh, 400 MHz FSBInteraktiv qo'llab-quvvatlash End1laganda: $1980.00
Intel® Xeon® Protsessor 2.80 GHz, 2M Kesh, 400 MHz FSBInteraktiv qo'llab-quvvatlash End1laganda: $3692.00
Intel® Xeon® Protsessor 2.80 GHz, 512K Kesh, 400 MHz FSBInteraktiv qo'llab-quvvatlash End1N / A
Intel® Xeon® Protsessor 3.00 GHz, 4M Kesh, 400 MHz FSBInteraktiv qo'llab-quvvatlash End1laganda: $3692.00
Intel® Xeon® Protsessor 3.00 GHz, 512K Kesh, 400 MHz FSBInteraktiv qo'llab-quvvatlash End1N / A
Intel® Xeon® Protsessor LV 1.60 GHz, 512K Kesh, 400 MHz FSBHayot EndQ3’021N / A
Intel® Xeon® Protsessor LV 2.40 GHz, 512K Kesh, 400 MHz FSBHayot EndQ3’031N / A
Intel® Xeon® Protsessor 2.00 GHz, 512K Kesh, 533 MHz FSBHayot EndQ1’021N / A
Intel® Xeon® Protsessor 2.40 GHz, 1M Kesh, 533 MHz FSBInteraktiv qo'llab-quvvatlash End1N / A
Intel® Xeon® Protsessor 2.40 GHz, 512K Kesh, 533 MHz FSBInteraktiv qo'llab-quvvatlash EndQ4’021N / A
Intel® Xeon® Protsessor 2.66 GHz, 512K Kesh, 533 MHz FSBInteraktiv qo'llab-quvvatlash End1N / A
Intel® Xeon® Protsessor 2.80 GHz, 1M Kesh, 533 MHz FSBInteraktiv qo'llab-quvvatlash End1laganda: $307.00
Intel® Xeon® Protsessor 2.80 GHz, 512K Kesh, 533 MHz FSBInteraktiv qo'llab-quvvatlash EndQ4’031N / A
Intel® Xeon® Protsessor 3.06 GHz, 1M Kesh, 533 MHz FSBInteraktiv qo'llab-quvvatlash End1N / A
Intel® Xeon® Protsessor 3.06 GHz, 512K Kesh, 533 MHz FSBHayot End1N / A
Intel® Xeon® Protsessor 3.20 GHz, 1M Kesh, 533 MHz FSBInteraktiv qo'llab-quvvatlash End1N / A
Intel® Xeon® Protsessor 3.20 GHz, 2M Kesh, 533 MHz FSBInteraktiv qo'llab-quvvatlash End1N / A
64-bit Intel® Xeon® Processor 2.83 GHz, 4M Kesh, 667 MHz FSBboshlangan1N / A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 8M Kesh, 667 MHz FSBInteraktiv qo'llab-quvvatlash End1N / A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.16 GHz, 1M Kesh, 667 MHz FSBboshlangan1N / A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.33 GHz, 8M Kesh, 667 MHz FSBInteraktiv qo'llab-quvvatlash End1N / A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.66 GHz, 1M Kesh, 667 MHz FSBHayot End1N / A
Intel® Xeon® Protsessor LV 1.66 GHz, 2M Kesh, 667 MHz FSBboshlanganQ1’062laganda: $226.00 – $347.00
Intel® Xeon® Protsessor LV 2.00 GHz, 2M Kesh, 667 MHz FSBboshlanganQ1’062laganda: $382.00
Intel® Xeon® Protsessor LV 2.16 GHz, 2M Kesh, 667 MHz FSBboshlanganQ3’062N / A
Intel® Xeon® Processor ULV 1.66 GHz, 2M Kesh, 667 MHz FSBboshlanganQ1’062N / A
Intel® Xeon® Protsessor 2.80 GHz, 4M Kesh, 800 MHz FSBHayot End2N / A

Mojaroda-erkin tanlash

Intel® Protsessorlar ~ ko'p mineralning qalbi bog'liq mahsulotlar bor. Biz bir farq qilish mumkin ishonaman, birgalikda bizning hamkorlarimiz bilan, Bizning yetkazib chain.Where zo'ravonlik moliyalashtirish nizo minerallar bartaraf qilish uchun ish bilan mumkin, men eng to'liq retsept Intel turi va modeli -os-do'konini topish.

 

OS-do'koni tomonidan.

bilan baham:


Birinchi izoxingizni

Leave a Reply

bilan ulang:Ushbu sayt spam kamaytirish uchun akismet foydalanadi. Sizning fikr ma'lumotlar qayta qanday bilish.