Về Blu-Ray BD Giới thiệu

tháng mười một 17, 2017 quản trị viên 0

Về Blu-Ray ~ đĩa Blu-ray (BD) là một trong những định dạng thế hệ CD tiếp theo sau khi DVD, mà có thể được sử dụng để lưu trữ video chất lượng cao và khả năng lưu trữ dữ liệu cao. đĩa Blu-ray được đặt tên vì nó sử dụng 405 nm (nm) màu xanh da trời... Đọc thêm | Chia sẻ nó bây giờ!