Bộ vi xử lý Intel Server-Intel® Xeon® Processor 5000 Trình tự

Chia sẽ với:


tên sản phẩmTrạng tháiNgày ra mắt# CoresTDPxử lý đồ họa
Intel® Xeon® Processor X5690
(12M nhớ cache, 3.46 GHz, 6.40 GT / s Intel® QPI)
Cuối cuộc đờiQ1'116130 W
Intel® Xeon® Processor X5687
(12M nhớ cache, 3.60 GHz, 6.40 GT / s Intel® QPI)
Cuối cuộc đờiQ1'114130 W
Intel® Xeon® Processor X5680
(12M nhớ cache, 3.33 GHz, 6.40 GT / s Intel® QPI)
Cuối cuộc đờiQ1'106130 W
Intel® Xeon® Processor X5677
(12M nhớ cache, 3.46 GHz, 6.40 GT / s Intel® QPI)
Cuối cuộc đờiQ1'104130 W
Intel® Xeon® Processor X5675
(12M nhớ cache, 3.06 GHz, 6.40 GT / s Intel® QPI)
Cuối cuộc đờiQ1'11695 W
Intel® Xeon® Processor X5672
(12M nhớ cache, 3.20 GHz, 6.40 GT / s Intel® QPI)
Cuối cuộc đờiQ1'11495 W
Intel® Xeon® Processor X5670
(12M nhớ cache, 2.93 GHz, 6.40 GT / s Intel® QPI)
Cuối cuộc đờiQ1'10695 W
Intel® Xeon® Processor X5667
(12M nhớ cache, 3.06 GHz, 6.40 GT / s Intel® QPI)
Cuối cuộc đờiQ1'10495 W
Intel® Xeon® Processor X5660
(12M nhớ cache, 2.80 GHz, 6.40 GT / s Intel® QPI)
Cuối cuộc đờiQ1'10695 W
Intel® Xeon® Processor X5650
(12M nhớ cache, 2.66 GHz, 6.40 GT / s Intel® QPI)
Cuối cuộc đờiQ1'10695 W
Intel® Xeon® Processor X5647
(12M nhớ cache, 2.93 GHz, 5.86 GT / s Intel® QPI)
Cuối cuộc đờiQ1'114130 W
Intel® Xeon® Processor L5640
(12M nhớ cache, 2.26 GHz, 5.86 GT / s Intel® QPI)
Cuối cuộc đờiQ1'10660 W
Intel® Xeon® Processor L5638
(12M nhớ cache, 2.00 GHz, 5.86 GT / s Intel® QPI)
Ra mắtQ1'10660 W
Intel® Xeon® Processor L5630
(12M nhớ cache, 2.13 GHz, 5.86 GT / s Intel® QPI)
Cuối cuộc đờiQ1'10440 W
Intel® Xeon® Processor L5618
(12M nhớ cache, 1.87 GHz, 5.86 GT / s Intel® QPI)
Ra mắtQ1'10440 W
Intel® Xeon® Processor L5609
(12M nhớ cache, 1.86 GHz, 4.80 GT / s Intel® QPI)
Cuối cuộc đờiQ1'10440 W
Intel® Xeon® Processor E5649
(12M nhớ cache, 2.53 GHz, 5.86 GT / s Intel® QPI)
Ra mắtQ1'11680 W
Intel® Xeon® Processor E5645
(12M nhớ cache, 2.40 GHz, 5.86 GT / s Intel® QPI)
Ra mắtQ1'10680 W
Intel® Xeon® Processor E5640
(12M nhớ cache, 2.66 GHz, 5.86 GT / s Intel® QPI)
Cuối cuộc đờiQ1'10480 W
Intel® Xeon® Processor E5630
(12M nhớ cache, 2.53 GHz, 5.86 GT / s Intel® QPI)
Cuối cuộc đờiQ1'10480 W
Intel® Xeon® Processor E5620
(12M nhớ cache, 2.40 GHz, 5.86 GT / s Intel® QPI)
Ra mắtQ1'10480 W
Intel® Xeon® Processor E5607
(8M nhớ cache, 2.26 GHz, 4.80 GT / s Intel® QPI)
Ra mắtQ1'11480 W
Intel® Xeon® Processor E5606
(8M nhớ cache, 2.13 GHz, 4.80 GT / s Intel® QPI)
Cuối cuộc đờiQ1'11480 W
Intel® Xeon® Processor E5603
(4M nhớ cache, 1.60 GHz, 4.80 GT / s Intel® QPI)
Cuối cuộc đờiQ1'11480 W
Intel® Xeon® Processor X5570
(8M nhớ cache, 2.93 GHz, 6.40 GT / s Intel® QPI)
Ra mắtQ1’09495 W
Intel® Xeon® Processor X5560
(8M nhớ cache, 2.80 GHz, 6.40 GT / s Intel® QPI)
Ra mắtQ1’09495 W
Intel® Xeon® Processor X5550
(8M nhớ cache, 2.66 GHz, 6.40 GT / s Intel® QPI)
Ra mắtQ1’09495 W
Intel® Xeon® Processor W5590
(8M nhớ cache, 3.33 GHz, 6.40 GT / s Intel® QPI)
Ra mắtQ3’094130 W
Intel® Xeon® Processor W5580
(8M nhớ cache, 3.20 GHz, 6.40 GT / s Intel® QPI)
Ra mắtQ1’094130 W
Intel® Xeon® Processor L5530
(8M nhớ cache, 2.40 GHz, 5.86 GT / s Intel® QPI)
Ra mắtQ3’09460 W
Intel® Xeon® Processor L5520
(8M nhớ cache, 2.26 GHz, 5.86 GT / s Intel® QPI)
Ra mắtQ1’09460 W
Intel® Xeon® Processor L5506
(4M nhớ cache, 2.13 GHz, 4.80 GT / s Intel® QPI)
Ra mắtQ1’09460 W
Intel® Xeon® Processor E5540
(8M nhớ cache, 2.53 GHz, 5.86 GT / s Intel® QPI)
Ra mắtQ1’09480 W
Intel® Xeon® Processor E5530
(8M nhớ cache, 2.40 GHz, 5.86 GT / s Intel® QPI)
Ra mắtQ1’09480 W
Intel® Xeon® Processor E5520
(8M nhớ cache, 2.26 GHz, 5.86 GT / s Intel® QPI)
Ra mắtQ1’09480 W
Intel® Xeon® Processor E5507
(4M nhớ cache, 2.26 GHz, 4.80 GT / s Intel® QPI)
Ra mắtQ1'10480 W
Intel® Xeon® Processor E5506
(4M nhớ cache, 2.13 GHz, 4.80 GT / s Intel® QPI)
Ra mắtQ1’09480 W
Intel® Xeon® Processor E5504
(4M nhớ cache, 2.00 GHz, 4.80 GT / s Intel® QPI)
Ra mắtQ1’09480 W
Intel® Xeon® Processor E5503
(4M nhớ cache, 2.00 GHz, 4.80 GT / s Intel® QPI)
Ra mắtQ1'10280 W
Intel® Xeon® Processor E5502
(4M nhớ cache, 1.86 GHz, 4.80 GT / s Intel® QPI)
Ra mắtQ1’09280 W
Intel® Xeon® Processor X5492
(12M nhớ cache, 3.40 GHz, 1600 MHz FSB)
Cuối cuộc đờiQ3’084150 W
Intel® Xeon® Processor X5482
(12M nhớ cache, 3.20 GHz, 1600 MHz FSB)
Cuối cuộc đờiQ4’074150 W
Intel® Xeon® Processor X5472
(12M nhớ cache, 3.00 GHz, 1600 MHz FSB)
Cuối cuộc đờiQ4’074120 W
Intel® Xeon® Processor X5470
(12M nhớ cache, 3.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Cuối cuộc đờiQ3’084120 W
Intel® Xeon® Processor X5460
(12M nhớ cache, 3.16 GHz, 1333 MHz FSB)
Cuối cuộc đờiQ4’074120 W
Intel® Xeon® Processor X5450
(12M nhớ cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
Cuối cuộc đờiQ4’074120 W
Intel® Xeon® Processor L5430
(12M nhớ cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
Cuối cuộc đờiQ3’08450 W
Intel® Xeon® Processor L5420
(12M nhớ cache, 2.50 GHz, 1333 MHz FSB)
Cuối cuộc đờiQ1’08450 W
Intel® Xeon® Processor L5410
(12M nhớ cache, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Ra mắtQ1’08450 W
Intel® Xeon® Processor E5472
(12M nhớ cache, 3.00 GHz, 1600 MHz FSB)
Cuối cuộc đờiQ4’07480 W
Intel® Xeon® Processor E5462
(12M nhớ cache, 2.80 GHz, 1600 MHz FSB)
Cuối cuộc đờiQ4’07480 W
Intel® Xeon® Processor E5450
(12M nhớ cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
Cuối cuộc đờiQ4’07480 W
Intel® Xeon® Processor E5440
(12M nhớ cache, 2.83 GHz, 1333 MHz FSB)
Ra mắtQ1’08480 W
Intel® Xeon® Processor E5430
(12M nhớ cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
Cuối cuộc đờiQ4’07480 W
Intel® Xeon® Processor E5420
(12M nhớ cache, 2.50 GHz, 1333 MHz FSB)
Cuối cuộc đờiQ4’07480 W
Intel® Xeon® Processor E5410
(12M nhớ cache, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Cuối cuộc đờiQ4’07480 W
Intel® Xeon® Processor E5405
(12M nhớ cache, 2.00 GHz, 1333 MHz FSB)
Cuối cuộc đờiQ4’07480 W
Intel® Xeon® Processor X5365
(8M nhớ cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
Cuối cuộc đờiQ3’074150 W
Intel® Xeon® Processor X5355
(8M nhớ cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
Cuối cuộc đờiQ4’064120 W
Intel® Xeon® Processor L5335
(8M nhớ cache, 2.00 GHz, 1333 MHz FSB)
Cuối cuộc đờiQ3’07450 W
Intel® Xeon® Processor L5320
(8M nhớ cache, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB)
Cuối cuộc đờiQ1’07450 W
Intel® Xeon® Processor L5318
(8M nhớ cache, 1.60 GHz, 1066 MHz FSB)
Ra mắtQ1’07440 W
Intel® Xeon® Processor L5310
(8M nhớ cache, 1.60 GHz, 1066 MHz FSB)
Cuối cuộc đờiQ1’07450 W
Intel® Xeon® Processor E5345
(8M nhớ cache, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Ra mắtQ1’07480 W
Intel® Xeon® Processor E5335
(8M nhớ cache, 2.00 GHz, 1333 MHz FSB)
Ra mắtQ1’07480 W
Intel® Xeon® Processor E5320
(8M nhớ cache, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB)
Cuối cuộc đờiQ4’06480 W
Intel® Xeon® Processor E5310
(8M nhớ cache, 1.60 GHz, 1066 MHz FSB)
Cuối cuộc đờiQ4’06480 W
Intel® Xeon® Processor X5272
(6M nhớ cache, 3.40 GHz, 1600 MHz FSB)
Cuối cuộc đờiQ4’07280 W
Intel® Xeon® Processor X5270
(6M nhớ cache, 3.50 GHz, 1333 MHz FSB)
Ra mắtQ3’08280 W
Intel® Xeon® Processor X5260
(6M nhớ cache, 3.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Ra mắtQ4’07280 W
Intel® Xeon® Processor L5240
(6M nhớ cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
Ra mắtQ2’08240 W
Intel® Xeon® Processor L5215
(6M nhớ cache, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB)
Ra mắtQ3’08220 W
Intel® Xeon® Processor E5220
(6M nhớ cache, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Ra mắtQ1’08265 W
Intel® Xeon® Processor E5205
(6M nhớ cache, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB)
Cuối cuộc đờiQ4’07265 W
Intel® Xeon® LV 5148
(4M nhớ cache, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Ra mắtQ2’06240 W
Intel® Xeon® LV 5138
(4M nhớ cache, 2.13 GHz, 1066 MHz FSB)
Ra mắtQ2’06235 W
Intel® Xeon® LV 5133
(4M nhớ cache, 2.20 GHz, 800 MHz FSB)
Ra mắt240 W
Intel® Xeon® LV 5128
(4M nhớ cache, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB)
Ra mắtQ2’06240 W
Intel® Xeon® LV 5113
(4M nhớ cache, 1.60 GHz, 800 MHz FSB)
Ra mắt240 W
Intel® Xeon® 5160
(4M nhớ cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
Cuối cuộc đời280 W
Intel® Xeon® 5150
(4M nhớ cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
Cuối cuộc đời265 W
Intel® Xeon® 5140
(4M nhớ cache, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Ra mắtQ2’06265 W
Intel® Xeon® 5130
(4M nhớ cache, 2.00 GHz, 1333 MHz FSB)
Ra mắtQ2’06265 W
Intel® Xeon® 5120
(4M nhớ cache, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB)
Cuối cuộc đời265 W
Intel® Xeon® 5110
(4M nhớ cache, 1.60 GHz, 1066 MHz FSB)
Cuối cuộc đời265 W
Intel® Xeon® 5080
(4M nhớ cache, 3.73 GHz, 1066 MHz FSB)
Cuối cuộc đời2130 W
Intel® Xeon® 5070
(4M nhớ cache, 3.46 GHz, 1066 MHz FSB)
Cuối cuộc đời2130 W
Intel® Xeon® 5063
(4M nhớ cache, 3.20 GHz, 1066 MHz FSB)
Cuối cuộc đời295 W
Intel® Xeon® 5060
(4M nhớ cache, 3.20 GHz, 1066 MHz FSB)
Cuối cuộc đời2130 W
Intel® Xeon® 5050
(4M nhớ cache, 3.00 GHz, 667 MHz FSB)
Cuối cuộc đời295 W
Intel® Xeon® 5040
(4M nhớ cache, 2.83 GHz, 667 MHz FSB)
Cuối cuộc đời295 W
Intel® Xeon® 5030
(4M nhớ cache, 2.66 GHz, 667 MHz FSB)
Cuối cuộc đời295 W

Một lựa chọn xung đột-miễn phí

bộ vi xử lý Intel® là trung tâm của nhiều khoáng ~ sản phẩm phụ thuộc. Chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể làm cho một sự khác biệt, cùng với các đối tác của chúng tôi, bằng cách làm việc để loại bỏ các khoáng chất xung đột bạo lực tài trợ từ nguồn cung cấp của chúng tôi chain.Where Tôi có thể tìm thấy các loại thức intel đầy đủ nhất và mô hình -os-cửa hàng.

 

By OS-CỬA HÀNG.

 

Chia sẽ với:


Hãy trở thành người đầu tiên bình luận

Để lại lời nhắn

Kết nối với:Trang web này sử dụng Akismet để giảm rác. Tìm hiểu cách dữ liệu bình luận của bạn được xử lý.