Chèn một USB trên TV

Làm thế nào để chơi Media File trên TV thông minh từ USB Pen driver

tháng sáu 17, 2019 thương mại điện tử 0

Không chỉ đơn giản cho rằng vì truyền hình có một cổng USB, nó có thể chơi các tập tin từ một điều khiển Pen. Trong một số trường hợp các cổng được thiết kế chỉ để sử dụng bởi các kỹ sư, những người cần để chạy phần mềm trên truyền hình, ví dụ, đến... Đọc thêm | Chia sẻ nó bây giờ!